HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Aanvragen subsidie aansluiting digitale bibliotheek nog een maand mogelijk
01-08-2011
Tot 1 september kunnen bibliotheken subsidie aanvragen voor aansluiting op de landelijke digitale bibliotheek.
Het aanvragen van de subsidie kan via de Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek 2011, zo is te lezen op Cultuursubsidie.nl. De regeling is een vervolg op de regeling voor het jaar 2010, waarmee 68 bibliotheekorganisaties zich konden aansluiten. De subsidieregeling geeft alle overige omstreeks 115 basisbibliotheken de mogelijkheid tot aansluiting. Het budget is hiervoor toereikend. De inhoud van de regeling is in hoge mate identiek aan de regeling die in 2010 is vastgesteld.

De Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek 2011 is ook van belang voor bibliotheekorganisaties die subsidie hebben ontvangen op grond van de regeling voor het jaar 2010. De deelnemers aan de regeling 2010 krijgen meer tijd om hun aansluiting te realiseren: de nieuwe datum is 1 april 2012.

Basisbibliotheken kunnen voor 1 september een subsidie van 37.000 euro aanvragen. Een aanvraag dient vergezeld te zijn van een afschrift van de statuten, van de inschrijving in de Kamer van Koophandel en een recent afschrift van de bankrekening van de rechtspersoon. Dat geldt niet voor bibliotheken die deze documenten al eerder bij een subsidieaanvraag hebben ingediend en de gegevens niet zijn gewijzigd. Het aanvraagformulier, dat hier te downloaden is, kan per post worden ingediend bij:

Ministerie van OCW, directie Media, Letteren en Bibliotheken
T.a.v. mevouw M.J. Hammersma
Postbus 16375
2000 BJ Den Haag


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie