HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Engels rapport toekomst bibliotheken: meer samenwerking, servicepunten en gebruikersparticipatie
11-08-2011
In het onlangs verschenen rapport Future Libraries: Change, options and how to get there wordt gesteld dat de Britse bibliotheken hun bestaansrecht in de toekomst beter kunnen waarborgen door onder andere meer de samenwerking te zoeken met andere instellingen en door meer gebruikersparticipatie, onder andere door de inzet van vrijwilligers.
In het rapport wordt gesteld dat de bibliotheken sterker staan als ze de samenwerking zoeken met bijvoorbeeld zorgcentra en dorpshuizen en dergelijke, maar ook met kerken en andere non-profitinstellingen.
Belangrijk is te streven naar een sterke worteling in de plaatselijke gemeenschap, aldus het rapport, onder andere door samenwerking met lokale community groups en door gebruikers actiever te betrekken bij het runnen van bepaalde vormen van de dienstverlening, onder andere als vrijwilliger.
Andere mogelijkheden zijn meer te zoeken naar private financiering, meer selfservice punten in te richten in winkels en wijkcentra, meer in te zetten op de digitale mogelijkheden en meer samen te werken met andere bibliotheken, met name waar het de backoffices en de bibliobussen betreft.

Het rapport Future Libraries: Change, options and how to get there (PDF) is geschreven in opdracht van de Local Government Group en de Museums, Libraries and Archives Council (MLA) en is een uitvloeisel van het pilotproject Future Libraries Programme, dat in augustus 2010 van start ging en in het kader waarvan 36 bibliotheken op zoek gingen naar manieren om hun bibliotheekservice te vernieuwen.
De bibliotheeksector in Engeland wordt bedreigd door ingrijpende bezuinigingen en in het kader van deze pilot wordt onderzocht hoe de bibliotheken zich staande kunnen houden temidden van dit bezuinigingsgeweld. 'It is hoped that innovative ideas developed by authorities taking part in the pilot can increase numbers using libraries while delivering millions of pounds of savings,' aldus de MLA.
Volgens het Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) zal in het ergste geval 20% van de Engelse bibliotheken als gevolg van bezuinigingen moeten sluiten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie