HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB komt met programma voor bibliotheken
24-08-2011
De VOB is een grote campagne gestart om bibliotheken te ondersteunen bij het veranderproces.
Bibliotheken zitten in zwaar weer, het door de VOB ontwikkelde programma De bibliotheek in actie is bedoeld om de ontwikkelingen ten goede te keren. Het bestaat uit een breed pakket ter ondersteuning van de bibliotheek, daarnaast wordt de uitwisseling van ervaringen op directieniveau gefaciliteerd en worden een dinerconferentie en workshops georganiseerd. Bovendien is er een positioneringsplan ontwikkeld onder de naam Dat doet de Bieb!, komen er brochures en wordt er een ambassadeursnetwerk opgezet.

Doel van het positioneringsplan Dat doet de Bieb! is de bibliotheek op een nieuwe en verrassende manier aan burgers te presenteren. Het gaat daarbij onder meer om het voor het voetlicht brengen van de waarden van de bibliotheek en het activeren en motiveren van leden en niet-leden om naar de bibliotheek te komen. Ook wordt er aandacht geschonken aan onderwerpen als pers, media en (sociale) partners. Bibliotheken zullen voor deelname aan dit programmaonderdeel worden benaderd.

Voor directeuren van basisbibliotheken organiseert de VOB een zogenoemde ‘dinerconferentie’, met als uitgangspunt dat een bezuiniging kan leiden tot verbetering van de organisatie. Een gastspreker belicht het belang van de bibliotheeksector, waarna deelnemers onder professionele begeleiding in gesprek gaan over de kansen om innovatieve en soms ingrijpende keuzes te maken. De conferentie wordt op 11 oktober in het Geldmuseum te Utrecht gehouden, meer informatie is hier te vinden.

De VOB maakt brochures voor haar leden, bedoeld om inspiratie te geven in tijden van bezuinigingen. In elke brochure worden vijf casussen in het land beschreven, aan de hand van interviews met directeuren, die hun overwegingen en hun strategische keuzes delen. Ook bespreken ze het werk dat hen nog te doen staat. De eerste brochure behandelt voorbeelden uit de bibliotheekpraktijk waarin bezuinigingen samengaan met innovatie. De tweede geeft voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle vormen van publieksparticipatie. De brochures worden dit najaar verspreid onder de leden. Ze zullen worden gepresenteerd tijdens de dinerconferentie.

Directeuren kunnen intekenen op de serie kleinschalige workshops Visionair veranderen in tijden van krapte. In groepen van maximaal vijf deelnemers wordt er gewerkt aan een strategische analyse van de eigen situatie; eigen vragen van de deelnemers vormen (mede) het uitgangspunt voor de sessie. De sessies worden geleid door strategisch adviseur Thomas van Dalen, die eerder de begeleiding van veranderprocessen bij collega’s van bibliotheken in onder meer Den Bosch, Houten en Amersfoort voor zijn rekening nam. Zie hier voor meer informatie.

De VOB zal een ambassadeursnetwerk opzetten met bekende auteurs en bekende Nederlanders die het belang van de bibliotheek uitdragen. Vanaf komend najaar zullen verschillende media hier aandacht aan besteden. Bibliotheken zullen het materiaal dat hiervoor wordt ontwikkeld grotendeels ook in eigen media-uitingen kunnen gebruiken. Zie ook de website van de actie, meer informatie verstrekt Ingrid Meijering.

Zie ook eerdere berichtgeving.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie