HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Lingewaard wil met gemeente in gesprek over bezuinigingen
05-09-2011
De fracties in de gemeenteraad hebben de bezuinigingen geschrapt van de agenda van de raadsvergadering van 22 september.
De gemeente Lingewaard wil de bibliotheek slechts bespreken tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november, zo bericht De Gelderlander. Daarbij zal slechts het scenario aan bod komen waarbij er alleen in Bemmel een bibliotheekvestiging overblijft.

Herman Heemskerk, directeur van de Bibliotheek Lingewaard, acht de kans groot dat de gemeenteraad zal instemmen met een voorstel waarvan de raadsleden de consequenties niet overzien. Heemskerk gaat nog steeds uit van drie opties: 1. het handhaven van de huidige situatie (drie vestigingen plus bibliobus), 2. het handhaven van de vestigingen Huissen en Bemmel, een steunpunt in Gendt plus het invoeren van een eigen bijdrage voor jeugdleden. 3. sluiting van de filialen in Gendt en Huissen. Deze drie scenario's hadden besproken zullen worden.

In een verklaring op haar website schrijft de bibliotheek zich zorgen te maken ‘over de plannen van het College van B&W om de gemeenteraad voor te stellen de bibliotheek met ingang van 2013 op het laagst mogelijke niveau te subsidiëren. Daarnaast wil het College de huisvestingskosten drastisch verlagen door de bibliotheken in Gendt en Huissen te sluiten en de bibliobushalte in Haalderen op te heffen. Het College kijkt hiermee, volgens de bibliotheek, alleen naar de kostenkant en gaat voorbij aan het maatschappelijk belang dat de bibliotheek nu en in de toekomst heeft. Het gevolg van de plannen van het College is dat het budget met 35% daalt. Dat leidt onder andere tot daling van het aantal leners van 10.000 naar 5000, vermindering van de uitleningen, en één bibliotheekvestiging (in Bemmel) met een 60% kleinere collectie. Bovendien neemt de bereikbaarheid van de openbare bibliotheek af.

De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over de toekomst van de bibliotheek en daarmee over de mate waarin de inwoners van Lingewaard zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het voorstel van het College is onderdeel van het nieuwe Beleidskader Bibliotheekwerk Lingewaard 2012 – 2015 dat de gemeenteraad nog moet vaststellen. Het presidium besloot echter dit onderwerp van de agenda van de gemeenteraad van 22 september – en dus ook van de Politieke Avond van 8 september – te halen. Het presidium wil het onderwerp bibliotheek en de door het College voorgestelde bezuiniging op het budget betrekken bij de integrale afweging over de bezuinigingen tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november a.s. Dit betekent dat het gevaar groot is dat de gemeenteraad niet aan de inhoudelijke bespreking van het beleidskader toekomt, maar wél een besluit moet nemen over de bezuiniging die het College voorstelt!

De Bibliotheek Lingewaard gaat nu met de gemeenteraadsfracties in gesprek zodat zij straks een goede afweging kunnen maken tussen de kosten en baten van een goede bibliotheekvoorziening.

De bibliotheek dringt er bij de gemeenteraadsleden op aan dat ze zich terdege realiseren wat het maatschappelijke belang van de bibliotheek is voordat de gemeenteraad onomkeerbare besluiten over deze basisvoorziening neemt. Dat is in het belang van de huidige en toekomstige inwoners.

De bibliotheek beweegt zich op de terreinen kennis en informatie, cultuur, educatie, lezen en literatuur, en ontmoeting en debat. Daarmee is zij van grote betekenis voor de samenleving. Uit allerlei onderzoeken blijkt het grote belang van leesvaardigheid en de rol die het bibliotheekwerk hierin speelt.

Bureau Acta heeft in opdracht van de gemeente drie scenario’s ontwikkeld, waarbij het College zelf kiest voor één bibliotheekvoorziening, zoals hierboven geschetst. De bibliotheek zelf kiest voor het op peil houden c.q. moderniseren van de huidige bibliotheekvoorzieningen. Een alternatief kan zijn: handhaving van de vestigingen in Bemmel en Huissen, een servicepunt in Gendt en bibliobussen in de kleine kernen.’

Aanstaande donderdag, tijdens de politieke avond, biedt de SP de gemeenteraad de 3600 handtekeningen aan die zijn opgehaald voor het behoud van de bibliotheek. Er kan nog altijd een petitie getekend worden voor het behoud van de bibliotheekvoorzieningen in Lingewaard. Zie ook het eerdere bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie