HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Actieplan laaggeletterdheid OCW: 4 miljoen jaarlijks, met meer nadruk op volwassenenonderwijs en bedrijfsleven
08-09-2011
Vandaag is door minister Marja van Bijsterveldt van OCW tijdens de uitreiking van de Nationale Alfabetiseringsprijzen het Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 gepresenteerd. Het kabinet stelt in het kader van dit plan vanaf 2011 jaarlijks 4 miljoen euro beschikbaar.
In het nieuwe plan legt het kabinet meer nadruk op taal- en rekenlessen voor laaggeletterden die in het volwassenonderwijs een cursus volgen. Ook moeten meer laaggeletterden op de werkvloer worden bereikt om uiteindelijk met succes een taalcursus af te ronden. Om de aanpak van de afgelopen jaren te bevorderen, stemmen het bedrijfsleven en de overheid de samenwerking beter op elkaar af.
Met het oog hierop komt de beschikbare subsidie van 4 miljoen ten goede aan onder meer de volwasseneducatie van roc’s, de ontwikkeling van digitale leermiddelen, bestaande projecten en nieuwe initiatieven van onder meer het steunpunt taal en rekenen mbo en stichting Lezen & Schrijven.

Daarnaast starten in 2012 zes pilots in verschillende regio’s waarbij speciaal opgeleide taalcoaches aan de slag gaan om de taalachterstand van collega’s of buurtgenoten (weer) op peil te brengen. De taalcoaches zullen laaggeletterden begeleiden bij hun leertraject aan de hand van eenduidige en erkende leermethodes. De pilots zijn geïnspireerd op positieve ervaringen met initiatieven uit het Verenigd Koninkrijk, het zogenaamde Skills for Life programma, zo meldt OCW.

Ook de bibliotheken krijgen in het actieplan een rol toebedeeld. De minister schrijft hierover:  'Leesbevordering raakt aan de kern van het bibliotheekwerk. En wie het lezen bevordert, draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. De bibliotheken leveren op dit vlak al de nodige inzet, maar recent onderzoek heeft niettemin aangetoond dat er nog kansen liggen. Ik betrek de bibliotheeksector bij de uitvoering van het hierboven genoemde ondersteuningsprogramma 2012-2015. Met de staatssecretaris van OCW en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken maak ik afspraken over de inzet van bibliotheken in de komende periode.' Laatstgenoemde afspraken over de inzet van bibliotheken moeten nog dit jaar gemaakt worden.

Het actieplan is het vervolg op het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (PDF).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie