HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kabinet stelt tot 2016 jaarlijks bijna 3 miljoen beschikbaar voor Kunst van Lezen
08-09-2011
In aanvulling op het vandaag gepresenteerde Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015  kondigde het kabinet ook aan in het kader van een nieuw actieplan Kunst van Lezen tot 2016 jaarlijks bijna 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Kunst van Lezen.
Het programma Kunst van Lezen is erop gericht om het lezen te bevorderen onder kinderen en ouders via scholen en bibliotheken. In het actieplan staat de kennismaking met de wereld van de literatuur centraal.

In het najaar van 2011 wordt het actieplan voor de periode 2012-2015 voorbereid door de twee coördinerende en uitvoerende instellingen Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, zo wordt gemeld op de website van Kunst van Lezen.

In de kamerbrief over Kunst van Lezen schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra onder andere dat de noodzaak van een landelijke leesbevorderingsimpuls volgens de programmatische opzet van Kunst van Lezen niet ter discussie staat. 'Het programma versterkt tevens de maatschappelijke functie die openbare bibliotheken vervullen en ondersteunt daarmee de bibliotheekvernieuwing,' aldus de staatssecretaris. En hij vervolgt: 'Er is dus alle reden om Kunst van Lezen een vervolg te geven in samenhang met het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015. Voor beide geldt dat een lange adem noodzakelijk is. De huidige uitvoerders van het programma leesbevordering wil ik daarom vragen dit najaar een vervolgplan op te stellen voor de jaren 2012-2015,
daarbij rekening houdend met de ervaringen en uitkomsten van het lopende programma. Ik stel daarvoor in beginsel voor 2012 een budget beschikbaar van € 2,93 mln en van € 2,85 mln. per jaar voor de periode 2013-2015. Het vervolgplan zal ik de Kamer doen toekomen zodra het beschikbaar is.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie