HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeenteraad Rotterdam akkoord met herstructurering bibliotheek: van 24 naar 6 vestigingen
13-09-2011
Vorige week heeft de gemeenteraad van Rotterdam definitief ingestemd met een ingrijpende herstructurering van de bibliotheek, die onder andere inhoudt dat het aantal vestigingen wordt teruggebracht van 24 wijkvestigingen nu naar 6 grote bibliotheekvestigingen in 2020.
Rotterdam spreekt van 'zes bruisende bibliotheken' waar alle bibliotheekfuncties in zijn ondergebracht: uitleen, culturele programmering, studiemogelijkheden en ontmoeting; centraal gelegen vestigingen met ruime openingstijden toegankelijk voor elke Rotterdammer. 
Deze grote vestigingen moeten zorgen voor een optimale omgeving om lezen te stimuleren en bovendien met uitgebreide studiemogelijkheden een perfecte leeromgeving bieden, aldus de bibliotheek. Ze gaan ruime openingstijden krijgen: van 36 tot 58 uur per week. Deze bibliotheken krijgen een vraaggerichte, actuele collectie die snel rouleert. Ze moeten ontmoetingsplekken worden en een belangrijke vrijetijdsvoorziening leveren. Zo biedt de bibliotheek een podium voor literair-culturele activiteiten, debatten en tentoonstellingen met en door partners in de stad.

Het is de bedoeling dat er in 2020 naast de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat nog vijf grote vestigingen zijn: bij de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium en in IJsselmonde, Delfshaven en Hoogvliet, in de vorm van nieuwbouw of een uitbreiding van een bestaande vestiging.

Daarnaast gaat de biblilotheek stevig inzetten op het educatieve programma en aanbod. De uitvoering van het educatief programma gaat daarbij verschuiven van de wijkvestiging naar de school. De leerlingen gaan niet meer naar de bibliotheek, maar de bibliotheek komt naar de school toe. In dit kader en in lijn met het Rotterdams onderwijsbeleid (programma Beter Presteren) ontwikkelt de Bibliotheek Rotterdam daarom een nieuw educatief programma: Ontdek je ta(a)lent!. Met dit programma wordt in het schooljaar 2011/2012 begonnen; in het schooljaar 2012/2013 wordt het in heel Rotterdam aangeboden.
Ontdek je ta(a)lent!
is een programma gericht op 0-13 jarigen en hun ouders. Het programma levert een aanvulling op het reguliere taal- en leesonderwijs. Doel is leesbevordering te professionaliseren en te borgen in het onderwijs zodat kinderen meer, beter en met meer plezier gaan lezen. Enerzijds door het leveren van een actuele boekencollectie aan de school die kinderen stimuleert om meer te lezen. Anderzijds door het inzetten van een leesconsulent die een uitnodigend en inspirerend leesklimaat creëert. De leesconsulent van de bibliotheek voert onder meer leesbevorderende activiteiten uit die aansluiten op de doorlopende leerlijnen taal.

In aansluiting op bovengenoemde maatregelen gaat de bibliotheek verder nog de dienst Bibliotheek aan Huis uitbreiden en professionaliseren en meer inzetten op de webbibliotheek, met een nieuwe website, nieuwe digitale diensten, digitale loketten op verschillende plaatsen in de stad en actievere aanwezigheid op social media.

De herstructurering is volgens de bibliotheek en de gemeente noodzakelijk vanwege de teruglopende bezoekersaantallen en de veranderende wensen van de bezoekers. Een bezuinigingsopgave heeft deze veranderingen in een versnelling gebracht. De afgelopen vijf jaar zijn de bezoekersaantallen van de wijkbibliotheken gemiddeld met 24 % afgenomen, zo stelt de bibliotheek.
Uit onderzoek blijkt dat Rotterdammers behoefte hebben aan ruimere openingstijden, meer studiefaciliteiten en een actueler aanbod. De bibliotheek zegt met de beschikbare financiën alleen in deze behoefte te kunnen voorzien door een aantal vestigingen te sluiten.

Eind 2011 zullen de eerste drie Rotterdamse wijkvestigingen sluiten, zo wordt gemeld op de website van de Bibliotheek Rotterdam: Blijdorp, Kralingen/Crooswijk, Zuidwijk. In het voorjaar van 2012 sluiten vier wijkvestigingen op zuid: Beverwaard, Feijenoord, Bloemhof en de huidige vestiging in IJsselmonde. De eerste nieuwe 'bruisende bibliotheek' opent in IJsselmonde in het eerste kwartaal van 2012. De deelgemeentes Hoek van Holland en Hillegersberg/Schiebroek krijgen na sluiting van hun wijkvestiging (resp. eind 2014 en eind 2012) een onbemande bibliotheek.

Voor het volledige herstructureringsplan, getiteld Bibliotheek Rotterdam kijkt vooruit! Herstructurering openbaar bibliotheekwerk Rotterdam 2011-2020, zie de website van de gemeente Rotterdam.

Over de Rotterdamse plannen verschenen eerder in Bibliotheekblad onder andere de volgende twee artikelen: 'Stenen omzetten in service' (PDF - inloggen nodig) en 'Gerard Reussink: samenwerking heeft juist nu meerwaarde' (PDF - inloggen nodig)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie