HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeente Mook en Middelaar wil breken met BiblioPlus
24-09-2011
Een daadwerkelijke breuk betekent sluiting van de Bibliotheek Mook.
De kans bestaat dat de Bibliotheek Mook dan per 1 januari 2012 gesloten wordt. Onderhandelingen tussen de gemeente en BiblioPlus over bezuinigingen zijn op niets uitgelopen, zo bericht De Gelderlander.
BiblioPlus wil een nieuwe koers gaan varen met een versterkte focus op jeugd en basisonderwijs en nadruk op kwaliteit en toegankelijkheid, zo valt op haar website te lezen: ‘Het ideaal van een grote zelfstandige bibliotheekvestiging in elke dorpskern wordt losgelaten. Het gaat immers niet om gebouwen, maar om de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening. Er komt een uitgebreid netwerk van Bibliotheken op School, PlusBiebs, Dorpsbiebs en Leespunten.’

De gemeente Mook en Middelaar zal aan deze afgeslankte bibliotheekservice jaarlijks ruim een ton kwijt zijn. Het college vindt dat te veel: de gemeenteraad heeft besloten de huidige subsidie van 200.000 euro per jaar in een periode van drie jaar te reduceren tot 50.000 euro. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad daarom voor om de samenwerking met BiblioPlus te verbreken.

Volgens De Gelderlander moet de gemeente BiblioPlus waarschijnlijk ruim drie ton aan uittreedkosten betalen, maar is het nog niet duidelijk of de banden met BiblioPlus zomaar verbroken kunnen worden, gelet op de overeenkomst van de overheid en VNG waarbij gemeenten geacht worden het bibliotheekwerk financieel te steunen.

Als de Mookse bibliotheek wordt opgeheven zullen de inwoners van Mook en Middelaar in de toekomst aangewezen zijn op bibliotheken in buurgemeenten. Het is echter de vraag hoe lang Mookenaren in andere bibliotheken in de buurgemeenten welkom zijn als duidelijk wordt dat de gemeente zelf geen geld uitgeeft aan een fatsoenlijke bibliotheek.

Eerder meldde de Gelderlander al dat het voornemen van de gemeente Mook en Middelaar om de plaatselijke bibliotheek te sluiten op stevige kritiek uit omliggende gemeenten kon rekenen. In juni hebben de wethouders van zeven buurgemeenten, waaronder Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep en Grave, de Mookse gemeenteraad in een brief dan ook opgeroepen om niet uit BiblioPlus te stappen. De bibliotheken in het land kunnen volgens de wethouders alleen bestaan als gemeenten hun medeverantwoordelijkheid voor het bibliotheekstelsel nemen. Mook dreigt zich te onttrekken aan een collegiale afspraak die ooit binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is genomen, zo werd gesteld in de brief van de zeven wethouders. In de brief schrijven de wethouders dat de bibliotheek een laagdrempelige basisvoorziening is die essentieel is voor de ontwikkeling van de inwoners, 'Juist in deze tijd is het noodzakelijk om te blijven investeren in taalvaardigheid en kennisontwikkeling, om zó de fundamenten te leggen voor een sterke toekomst,' aldus de wethouders.

Op 1 juli berichtte de Gelderlander nog dat na een verhitte discussie in de raad de sluiting van de Mookse openbare bibliotheek per 1 januari 2012 van de tafel leek te zijn. Het idee van het college dat de inwoners na de sluiting maar in buurgemeenten boeken zouden moeten gaan lenen werd door PvdA'er Lee Tonnaer als 'beschamend' betiteld: 'Het stelsel van bibliotheken kan alleen bestaan wanneer alle gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Uittreden is in feite een keuze om te gaan parasiteren op de buurgemeenten,' zo wordt Tonnaer geciteerd in de Gelderlander. Er werd besloten opnieuw met BiblioPlus te gaan onderhandelen. Die onderhandelingen zijn dus blijkbaar op niets uitgelopen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (3)

Lee
24-9-2011 21:33
Het stelsel van bibliotheken kan alleen bestaan wanneer álle gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. De subsidierelatie stoppen, dus uittreden is in feite een keuze om te gaan parasiteren op de voorzieningen in de buurgemeenten. Het is beschamend om geen bijdrage meer te willen leveren aan een landelijk dekkend netwerk, zoals ook in de VNG is afgesproken. En vervolgens wil men ook een systeem opzetten van een haal- en brengservice bij de buren. Ik verwijs in dit verband ook naar de protestbrief van de wethouders van 7 buurgemeenten. Die spreekt duidelijke taal. De 7 wijzen het college op  collegiale verantwoordelijkheid en wijzen parasiteren op hun voorzieningen af. Een dergelijke opstelling zal de regionale positie van de gemeente niet ten goede komen. Het is te verwachten dat de buurbibliotheken veel geld zullen vragen om onze burgers uit hun ruif te laten eten. En gelijk hebben ze. In uw toelichting op het raadsvoorstel blijkt ook hier dat Heumen en Groesbeek niet met open armen staan te wachten. Voor een dubbeltje op de eerste rij. Hoe naïef kun je zijn!
Ja, beste inwoners van Mook en Middelaar. Een zelfstandige gemeente blijven moet ons toch iets waard zijn.
R. de Groot
27-9-2011 22:37
 Het bovenstaande stuk is toch iets te eenzijdig geschreven. Het vorige college van de gemeente Mook en Middelaar en de vorige raad hebben olv onder andere de PvdA van de heer Tonnaer ingestemd met een bezuiniging op de bibliotheek die uiteindelijk nog maar 50k overlaat als budget voor een bieb vooziening. Nu de heer Tonnaer in de oppositie zit en de huidige raad met dit probleem heeft opgezadeld, is hij opeens tegen de bezuinigingen. Dit is nu weer typisch de draaikonterij van de PvdA.
Lee Tonnaer
29-9-2011 22:26
Geachte heer de Groot,
U heeft recht op uw eigen mening, maar niet op uw eigen feiten.
In de bestuitenlijst van 9 december 2010, te vinden op de gemeentelijks siter kunt u lezen hoe het precies zit.
De gemeenteraad is bij meerderheid akkooord gegaan met de meerjarenbegroting. De PvdA heeft tegen gestemd, juist vanwege de draconische bezuinigingen op de bibliotheek. Ik ben wat dat betreft heel consistent in mijn stellingname.
Jammer dat u eea niet eerst verifieert of even rechtstreeks met mij contact op neemt. Bent u dat alsnog van plan dan stel ik dat zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
Lee

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie