HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheken Noordoost Fryslân kiest voor regionale aanpak bezuinigingen: sluiting 5 vestigingen
06-10-2011
Bibliotheken Noordoost Fryslân, met een werkgebied dat zich uitstrekt over de zeven gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Schiermonnikoog kiest in reactie op de bezuinigingsplannen van diverse betrokken gemeenten voor een 'regiovisie' waarbij de bezuinigingen in regionaal verband worden opgevangen.
Bibliotheken Noordoost Fryslân noemt de gekozen oplossing uniek voor Nederland. Op basis van de gedeelde regionale toekomstvisie is een optimale prijs/kwaliteitsverhouding in de dienstverlening gevonden, aldus Bibliotheken Noordoost Fryslân (BNOF). Het plan om de bezuinigingen in regionaal verband op te vangen past bovendien perfect in het Sociaal economisch masterplan voor Noordoost Fryslân, zo stelt de organisatie.

In de toekomstvisie onderscheidt BNOF drie lijnen - de educatieve, de digitale en de fysieke bibliotheek -, die elk vragen om een centrale aansturing en financiering. Dat kan alleen met een regionale aanpak, aldus BNOF.

In het kader van de regiovisie gaan gemeenten alle baten en lasten delen op basis van eenzelfde subsidiebedrag per inwoner. Iedere burger in Noordoost Fryslân krijgt dezelfde dienstverlening ongeacht woonplaats of gemeente.
In het voorstel zullen 5 van de 9 bibliotheekvestigingen sluiten: de bibliotheken in Damwâld, Feanwâlden, Hallum, Kollumerzwaag en Kollum. In De Westereen komt de bibliotheek in een nieuw te bouwen brede school. De bibliotheken in Dokkum, Buitenpost en Surhuisterveen zijn vrijwel nieuw.
Volgens BNOF leveren deze maatregelen een forse besparing op met maar een beperkt ledenverlies.

Het is de bedoeling dat ruim 3000 leden zich over gemeentegrenzen heen naar de resterende vier regionale bibliotheken gaan verplaatsen. Deze regionale bibliotheken krijgen grotere collecties en ruimere openingstijden. Iedere volwassene vindt zo een moderne bibliotheek in de nabije omgeving met een verbeterde dienstverlening tegen een fors lagere subsidie, zo stelt BNOF.
Voor kinderen tot 12 jaar worden in de kernen waar de bibliotheek verdwijnt uitleencollecties in peuterspeelzalen en schoolmediatheken in de basisscholen gerealiseerd zoals nu al het geval is in 50 basisscholen in dorpen waar de bibliobus is verdwenen.
Voor de aan huis gebonden inwoner wordt een bezorgdienst aan huis gestart.

Bibliotheken Noordoost Fryslân stelt dat de betrokken wethouders moeite hebben met de gekozen aanpak, vooral omdat deze de gemeentegrenzen overstijgt. BNOF noemt als voorbeelden dat de wethouder van Ferwerderadiel de bibliotheek in Hallum wil behouden en dat de wethouder van Kollumerland bibliotheek Kollum open wil houden en Buitenpost wil sluiten. De wethouders zoeken hiervoor compensatie door de aanpassingen in collecties en openingstijden in de regionale bibliotheken te schrappen. Volgens BNOG geeft dat niet alleen ontevreden leden die zich verplaatsen maar gaat het ook ten koste van de inwoners die nu al gebruik maken van de regionale vestiging. Daarbij komt dat de bezoeker ook nog eens meer contributie voor deze verslechtering van dienstverlening moet betalen. BNOF karakteriseert deze combinatie als een ideale mix om klanten weg te jagen. Het leden- en contributieverlies is viervoudig ten opzichte van de plannen van BNOF, zo stelt de organisatie.
Met de plannen van de wethouders blijft er van de meerwaarde van de regionale aanpak niet veel over. Het alternatief is individuele bezuinigingen per gemeente. Het resultaat zal met dergelijke vergaande bezuinigingsplannen voor de burger even rampzalig zijn, aldus BNOF.

In het Friesch Dagblad noemt Jouke Bethlehem, directeur van Bibliotheken Noordoost Fryslân, het een keuze tussen deep change or slow death.  'We kunnen natuurlijk van al onze locaties wat afhalen, maar daarmee kom je in een negatieve spiraal terecht. Wij kijken naar de toekomst en hoe wij de dienstverlening kunnen verbeteren,' aldus Jouke Bethlehem.

De directie van BNOF heeft aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten gevraagd hoe men nu verder wil.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie