HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VNG-commissie Financiën tegen uitname Gemeentefonds
13-10-2011
De VNG-commissie Financiën is op principiële gronden tegen (verdere) uitnames uit het Gemeentefonds, dus ook tegen een uitname om daarmee op centraal niveau voor de openbare bibliotheken digitale content te laten aanschaffen.
Dat zei Jamil Jawad van de VNG in antwoord op de vraag wat de VNG-commissie Financiën ervan vindt.
Zoals eerder werd gemeld kon de VNG-commissie Onderwijs, Sport en Cultuur (OCS) zich wel vinden in deze gedachte, die door OCW is neergezet in een conceptbrief aan de Tweede Kamer over herziening van bibliotheekwetgeving.
Jawad vertelde dat het VNG-bestuur vanmiddag een standpunt zou innemen en de twee verschillende adviezen van de commissies bij de overwegingen zou betrekken.
Morgen is er bestuurlijk overleg tussen IPO, VNG en OCW over de conceptbrief aan de Kamer. Daar maakt de VNG-delegatie het definitieve VNG-standpunt bekend

VOB-bestuur
In aanvulling op het standpunt dat het VOB-bureau eerder had ingenomen heeft het VOB-bestuur een wat uitvoeriger notitie aan OCW doen toekomen. Zo pleit het VOB-bestuur er voor om in de wet op te nemen dat gemeenten/bibliotheken alleen kunnen aansluiten op de landelijke digitale bibliotheek indien de gemeente ook een fysieke bibliotheek in stand houdt. Aanbevolen wordt aan gemeenten een minimumfinanciering te vragen. Het VOB-bestuur keert zich niet tegen een uitname uit het Gemeentefonds voor landelijke aankoop van digitale content, maar stelt daar wel een hele reeks voorwaarden aan.

PSO’s
Wat betreft het idee om het beleidsveld bibliotheken te beperken tot twee bestuurlijke lagen zegt het VOB-bestuur hier een groot risico van te vinden dat de bijdrage van de provincies (ca. € 45 miljoen) kan wegvallen. 'De bibliotheken afzonderlijk en het bestel als geheel kunnen en willen niet buiten de ondersteuningscapaciteit, het innovatievermogen en de implementatiekracht van de PSO’s.'
Voor het hele VOB-standpunt: zie bericht op de VOB-site.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie