HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VNG-bestuur houdt bibliotheekdossier aan
14-10-2011
Het VNG-bestuur heeft gisteren besloten het bibliotheekdossier (concept-brief OCW aan Tweede Kamer, met voorstel bedrag uit Gemeentefonds te lichten ten behoeve van centrale inkoop van digitale content) aan te houden. Dat meldde Jamil Jawad van de VNG desgevraagd.
Zoals gisteren werd gemeld, ziet de VNG-commissie Onderwijs, Sport en Cultuur (OCS) wel iets in het voorstel, maar is de VNG-commissie Financiën er principieel tegen.

Het VNG-bestuur heeft het VNG-bureau nu gevraagd om een aanvullende notitie, waarin het voorstel van de uitname wordt getoetst aan de criteria die daarvoor zijn/worden ontwikkeld. Ook moet in de notitie verduidelijkt worden welke opvatting de bibliotheken hebben over het verhalen van de korting door gemeenten op de bibliotheken.

De volgende VNG-bestuursvergadering is op 10 november. In het bestuurlijk overleg tussen OCW, IPO en VNG is vanmorgen afgesproken dat de VNG na de vergadering van het VNG-bestuur op 10 november in een brief aan OCW haar standpunt kenbaar zal maken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Rob Vellinga
17-10-2011 12:44
Bibliotheek Voorschoten - Wassenaar heeft een duidelijke opvatting over uitname van een bedrag uit het gemeentefonds voor digitale doeleinden. Niet doen! Wij zijn daar tegen en met wij bedoel ik gemeente- en bibliotheekbestuur en ik zelf.
Het probleem is helder: grote bedragen die ingezet worden voor digitale content (inderdaad de digitale bibliotheek bestaat niet) of voor afkoop van rechten, gaan ten koste van het budget voor de fysieke bibliotheek. Gezamenlijk met de opgelegde bezuinigingen zullen bij uitname heel veel bibliotheken onder het instapniveau zakken of moeten sluiten want er kunnen geen boeken meer worden gekocht, om iets te noemen.
In onze ogen is de keus snel gemaakt: de fysieke bibliotheek is belangrijker voor de inwoners dan centraal ontwikkelde digitale producten. In onze gemeenten zijn de bibliotheken als publieke ruimten belangrijke spelers en dat willen we graag zo houden.
Een korting van plm. 1, 50 per inwoner (rechtstreeks aan bibl.nl te betalen of via het gemeentefonds) voor digitale ontwikkelingen holt het huidige voorzieningenniveau te veel uit.
Kwestie van kiezen dus. Wie zegt mij dat een te ontwikkelen digitale bibliotheek in een behoefte voorziet?, of dat die succesvol zal zijn? Ik heb wel eens het idee dat te veel mensen, en vakgenoten, te digitaal geprogrammeerd zijn en hun horizon daardoor wordt vertroebeld. Je kunt ook kiezen voor een mensenbibliotheek i.p.v. een digitale.
Het voorstel van Wim Keizer om uitname te gebruiken om het leenrecht af te kopen begrijp ik niet zo goed. Als dat gebeurt en wij worden naar rato voor eenzelfde bedrag gekort op de subsidie
door de gemeente, dan heb ik nog steeds geen geld voor de digitale bijdrage.
Verder ben ik wel nieuwsgierig naar een soort begroting van Bibl.nl; waar is die 25 miljoen voor  bedoeld?
Als er 100 ict-specialisten worden ingehuurd die elk een ton verdienen, dan blijft er nog 15 miljoen over. Waar wordt dat geld aan besteed? Een andere terechte zorg is: als het beleid van rijkswege verandert of er komt nog een crisisje overheen, dan zit de hele branche met de gebakken peren omdat de ingeslagen weg dan abrupt ophoudt.
De 3 peilers van onze bibliotheekorganisatie zijn: veel openingsuren voor werkenden, studerenden en lezers, uitlenen van media en het aanbieden van interessante sociaal-culturele activiteiten. Deze formule werkt erg goed in beide gemeenten; dat beleid houdt het in mijn ogen nog wel, pakweg, 10 jaar vol. En na die tijd is het aanbod op de digitale snelweg al weer toegenomen met een factor 10 miljoen zodat Bibl.nl hoogstwaarschijnlijk niet gemist zal worden. 
Voor de goede orde: als OCW en anderen geloven in de digitale bibliotheek, wie ben ik om gelovigen tegen te spreken? Alleen betaalt onze organisatie daar niet aan mee als het even kan.
Kan deze reactie doorgegeven worden aan de VNG? Die wil graag de opvatting horen van bibliotheken (bij deze dus de onze) maar ik kan geen contactadres vinden. 

 
Wim Keizer
18-10-2011 11:38
De gedachte het leenrecht centraal af te kopen is niet van mij, maar van de SOOB (het PDO in Noord-Holland), zoals ik schrijf in m'n gastblog van 26 september op deze site.
De Noord-Hollandse bibliotheken menen daar veel baat bij te hebben, ook door vermindering van alle administratieve rompslomp. Het is de vraag of de gemeenten het bedrag dan naar rato gaan korten, maar ook al zou dat gebeuren, dan nog ziet de SOOB voordelen. (De vraag of er wel of niet naar rato gekort gaat worden, geldt natuurlijk voor elke bestemming die er gegeven wordt aan de uitname uit het Gemeentefonds).

De drie pijlers die Rob noemt (veel openingsuren voor werkenden, studerenden en lezers, uitlenen van media en het aanbieden van interessante sociaal-culturele activiteiten) als basis voor de bibliotheekformule in Wassenaar en Voorschoten is interessant en bewijst zijn nut, maar ik wijs wel op het door Chris Wiersma genoemde grote, grijze beest (de mogelijke gevolgen van de komst van e-books voor de uitleenfunctie), zijn verhaal over "de oorlog van de concepten" en op het door mij gesignaleerde artikel in The Economist van 10-16 september.
Zie verder in: http://www.netwerkvdirecteuren.nl/directeuren/publicmedia/WWWnr10oktober2011.doc

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie