HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB ziet in herijking gemeentefonds kansrijk perspectief voor bibliotheken
25-10-2011
Minister Donner van Binnenlandse Zaken is voornemens de uitkeringen uit het gemeentefonds aan gemeenten te verlagen als hun beleid afwijkt van dat van het kabinet, zo meldt Binnenlands Bestuur. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) stelt dat dit voor bibliotheken nieuwe perspectieven kan openen.
Donner wil deze kabinetsperiode het gemeentefonds op de schop nemen, aldus Binnenlands Bestuur, in het kader waarvan onder andere een nieuw afwegingsinstrument wordt toegevoegd: de normatieve weging.  Dit houdt in dat het Rijk meer gaat sturen welke gemeentelijke uitgaven al dan niet via het gemeentefonds betaald worden. Gemeentelijk beleid dat in lijn is met het kabinetsbeleid wordt beloond met een hogere bijdrage in het gemeentefonds terwijl afwijkend gemeentelijk beleid op een lagere bijdrage kan rekenen.

De VOB stelt dat met het huidige kabinetsbeleid, dat bibliotheken zoveel mogelijk wil ontzien, deze herijking van het gemeentefonds voor bibliotheken weleens nieuwe perspectieven kan openen.

De contouren van de plannen liggen op dit moment voor bij VNG, de G4, de andere departementen en de Raad voor de financiële verhoudingen.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Thijs
4-11-2011 13:20
De openbare biblitheek heeft altijd gestaan voor een liberaal-democratische samenleving waarin de overheid juist NIET stuurt met allerlei vage morele pretenties. Dat we die bevoogding juist wilden bestrijden.

Ieder mens, ieder bedrijf, iedere organisatie, iedere gemeente, heeft binnen de heldere en onpartijdige kaders van de wet, de vrijheid om naar eigen inzicht te handelen. "Normatieve weging" is hiermee faliekant in strijd.

De VOB verloochent met deze stellingname haar eigen grondbeginselen, enkel omdat het de bibliotheken praktisch goed uitkomt. Gebrek aan kennis van onze eigen grondbeginselen (ernstig) of ruggegraatloos (nog erger).

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie