HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB pleit voor behoud wisselcollecties
05-11-2011
In een op 2 november aan NBD/Biblion gerichte brief pleit Ap de Vries, directeur van de VOB, voor behoud van de wisselcollecties. Enige tijd geleden maakte NBD/Biblion bekend de Wisselcollectiedienst met ingang van 1 januari 2012 te beëindigen.
Bij de ontvlechting van de oude VOB in het SIOB en de nieuwe VOB heeft het Ministerie van OC&W in 2009 aangekondigd de subsidie die zij tot dan verstrekte voor de Wisselcollectiedienst te gaan beëindigen. 2011 is het laatste jaar dat deze activiteit nog wordt gesubsidieerd. Volgens NBD/Biblion heeft onderzoek onder de afnemers van de dienstverlening van de Wisselcollectiedienst aangetoond dat men niet bereid is een kostendekkend tarief te betalen. Reductie van de kosten van de Wisselcollectiedienst tot een niveau dat verdere exploitatie door NBD/Biblion bedrijfseconomisch verantwoord maakt, is ook onmogelijk gebleken, aldus NBD/Biblion. Deze factoren, gecombineerd met het feit dat uitlenen geen kernfunctie is van NBD/Biblion, hebben ertoe geleid dat een besluit om te stoppen met deze dienstverlening onvermijdelijk is.

Ap de Vries stelt in zijn brief aan NBD/Biblion signalen te hebben ontvangen van VOB-leden die het stopzetten van de Wisselcollectiedienst betreuren en het als een verarming van hun eigen service aan specifieke – niet Nederlandstalige - bevolkingsgroepen beschouwen. De Vries wijst op een 'gevoeld gebrek aan communicatie en een ander verwachtingspatroon' en vraagt Henk Das, directeur NBD/Biblion, te bezien of de Wisselcollectiedienst alsnog kostendekkend door NBD/Biblion te exploiteren is. 'Zijn al je ondernemersmogelijkheden reeds uitgeput? Zijn de afnemende bibliotheken niet alsnog bereid een aangepast tarief te betalen?', zo vraagt De Vries zich in zijn brief af.
Als NBD/Biblion desondanks geen toekomst voor de Wisselcollectiedienst ziet, dan zouden de wisselcollecties wellicht nog onder te brengen zijn bij mogelijke andere dienstverleners in de bibliotheeksector zoals de Plusbibliotheken en de Provinciale Serviceorganisaties, zo suggereert De Vries.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

jan roubroeks
29-5-2012 14:34
zijn er op dit gebied nog nieuwe ontwikkelingen?
Wim Keizer
1-6-2012 09:44
De Plusbibliotheken (v/h WSF) en de Provinciale Serviceorganisaties (PSO's) kijken er naar (gewijzigde opzet).
Ze hebben bij de openbare bibliotheken de belangstelling gepeild.
Binnenkort meer duidelijlheid hierover.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie