HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB start kwalitatief vooronderzoek project Meten Maatschappelijke Opbrengst
08-11-2011
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken maakt bekend dat er deze maand door onderzoeksbureau Research voor Beleid wordt gestart met een kwalitatief vooronderzoek naar de maatschappelijke opbrengst van bibliotheken.
Het project Meten Maatschappelijke Opbrengst (MMO) werd door het SIOB opgestart om naast de ‘outputs’ ook de ‘outcomes’ – wat levert het gebruik van bibliotheekdiensten individuen, groepen en de samenleving als geheel op? – van bibliotheken meetbaar te maken.

De maatschappelijke waarde van bibliotheken wordt vaak ten onrechte gebaseerd op aantallen leden en uitleningen (outputs) en niet op het effect dat het gebruik van de bibliotheek teweeg brengt (outcomes), stelde het SIOB bij aanvang van het project.

Het project is opgesplitst in twee fasen, zo meldt het SIOB.
In de eerste fase wordt verkend welke dimensies van maatschappelijke opbrengst er zijn. In het kwalitatieve vooronderzoek dat nu van start gaat, wordt gezocht naar een kwalitatieve omschrijving van de functies die bibliotheken (denken te) vervullen in de samenleving. Hierbij wordt zowel het perspectief van de bibliotheekorganisaties als dat van gemeentes en (netwerk)partners meegenomen. Dit gebeurt door interviews te houden met vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Daarnaast worden aanvullende casestudies en/of groepsdiscussies georganiseerd.
Naast het kwalitatieve vooronderzoek wordt er tijdens de eerste fase gewerkt aan een literatuurstudie. 
Een surveyonderzoek naar het perspectief van de burger betekent de afsluiting van de eerste fase van het project.

In de tweede fase van het project worden de inzichten uit het vooronderzoek en de literatuurstudie samengebracht en wordt het meetinstrument zelf ontwikkeld en getest. Met deze fase zal worden gestart in de tweede helft van 2012.

Voor meer informatie, zie de SIOB-website.

Voor meer achtergrondinformatie over het onderwerp, zie ook het dossier 'Rendement' op deze site (inloggen nodig).

Projectleider Marjolein Oomes heeft recent op Bibliotheek 2.0 een samenvatting gemaakt van de aldaar in de groep 'Meten van de Maatschappelijke Opbrengst van Bibliotheken'  gevoerde discussie, waarbij ze aangeeft benieuwd te zijn naar de reacties op de volgende vier vragen:
- Op welke maatschappelijke terreinen (denk ook aan beleidsterreinen van gemeenten) is de openbare bibliotheek van belang (bijv. educatie/onderwijs, cultuur, zorg en welzijn, misschien wel ruimtelijke ordening?, etc.)?
- Welke concrete aspecten zijn bij deze domein onder te brengen (bijv. laaggeletterdheid, inburgering, sociale contacten, etc.)?
- Op welke manier of met welk aanbod (producten, diensten, activiteiten) probeert de bibliotheek op deze terreinen of aspecten van toegevoegde waarde te zijn?
- Hoe uit deze meerwaarde zich bij burgers / in de maatschappij?Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie