HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Halfjaar respijt voor Gelderse bibliobussen om alternatieven te onderzoeken
10-11-2011
Provinciale Staten van Gelderland heeft gisteren besloten een half miljoen uit te trekken voor een onderzoek naar alternatieven voor de bibliobussen die zullen verdwijnen in Gelderland.
Dit zou betekenen dat de bibliobussen in het eerste halfjaar van 2012 toch kunnen blijven rijden, zodat gedurende deze periode kan worden gezocht naar een definitieve oplossing, aldus de Stentor.

Zoals eerder gemeld werd er gisteren in de Gelderse Staten gesproken over een voorstel van de SP om middels een provinciaal noodfonds het verdwijnen van de helft van de bibliobushaltes in Gelderland te voorkomen.

Voor dit voorstel bleek echter geen meerderheid te vinden. De motie waarin werd gevraagd 1,2 miljoen euro uit te trekken om het voortbestaan van de bibliobus voor drie jaar te garanderen werd verworpen. De steun van de Gelderse fracties van SP, PVV, GroenLinks, PvdD en 50PLUS voor deze motie bleek niet genoeg voor een meerderheid.

Wel werd een voorstel aangenomen om een half miljoen uit te trekken om te onderzoeken welke alternatieven er in de kleine kernen mogelijk zijn voor de verdwijnende bibliobussen. Erik van Kaathoven, fractievoorzitter van de Gelderse SP, stelt tegenover Omroep Gelderland dat daarbij gedacht moet worden aan bibliotheekvoorzieningen op scholen en dergelijke. Van Kaathoven denkt echter niet dat dat een efficienter en goedkoper alternatief voor de bibliobus zal zijn. De SP vreest nog steeds dat de bibliotheekvoorziening in kleine kernen als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen steeds verder zal afbrokkelen. De provincie zou met extra financiele steun voor de bibliobussen (uit de miljarden opbrengsten van verkoop van de provinciale Nuon-aandelen) deze afbraak een halt kunnen toeroepen, zo vindt de SP.

De VOB heeft in een aan de Gelderse Provinciale Staten gerichte brief dd 8 november ook nog eens gepleit voor behoud van de bibliobussen. De VOB wijst in de brief (PDF) op het belang van de bibliotheek voor leesvaardigheid, leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid en voor de waarde van de bibliobusvoorziening op deze gebieden voor met name ouderen, ouders met kleine kinderen, en basisschoolleerlingen in de kleine kernen. Ook de provincie draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid op het gebied van cultuureducatie, bestrijding van laaggeletterdheid, leesbevordering en media-educatie, aldus de VOB.
'Uw provincie verdient goed geïnformeerde en betrokken burgers, die toegang hebben tot kennis, cultuur en informatie, waar ze ook wonen, in stad en op platteland, om zo deel te nemen aan een democratische samenleving. Het verdwijnen van de bibliobus betekent voor veel kinderen en ouderen een enorme verschraling omdat een bereikbare bibliotheekvoorziening verdwijnt,' aldus de VOB in de brief.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie