HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gebruik Bibliotheek Bollenstreek fors duurder
21-11-2011
Per 1 januari gaat de contributie met 10 euro omhoog naar 42 euro per jaar, 16- en 17-jarigen gaan 21 euro betalen.
Gemeentelijke bezuinigingen nopen de Bibliotheek Bollenstreek de tarieven per 1 januari te verhogen. Op de website van de bibliotheek licht directeur Hans Portengen een en ander toe.

'In de periode 2011- 2014 bezuinigen de vijf gemeenten in ons werkgebied samen ± € 600.000 op subsidies en inflatiecorrecties voor Bibliotheek Bollenstreek. Dit is een korting van 20%. De mate waarin gemeenten bezuinigen verschillen: de gemeente Lisse bezuinigt met 5% vooralsnog het minst, de gemeente Teylingen met een bezuiniging van 35% het meest. De bezuinigingen in de overige gemeentes schommelen rond de 10 tot 15%. Bibliotheek Bollenstreek is voor ruim 80% afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Contributies, telaat-gelden en andere baten vormen nog geen 20% van onze inkomsten. Gemeenten wijzen ons er regelmatig op dat zij de contributie van de bibliotheek (te) ‘goedkoop’ vinden. De bibliotheek moet meer eigen inkomsten verwerven.
In november en december 2011 stellen de gemeenteraden de subsidies 2012 vast. Uitgaande van hetgeen nu bekend is, houdt Bibliotheek Bollenstreek rekening met een bezuiniging van € 230.000 voor 2012. Om deze bezuiniging op te vangen, begroot de bibliotheek voor 2012 € 100.000 aan extra inkomsten en snijdt tegelijkertijd € 130.000 in de kosten.

Om kosten te besparen voeren wij zelfbediening in op de vestigingen. In de afgelopen maanden zijn de vestigingen Lisse en Oegstgeest overgegaan op zelfbediening. In de komende maanden staan Noordwijk en Noordwijkerhout op de planning. In 2012 gaan wij zelfbediening in Teylingen invoeren. Zelfbediening betekent dat wij met minder medewerkers toekunnen. In aanvulling daarop worden de openingstijden in vestigingen Noordwijk en Oegstgeest met enkele uren verminderd. Verder worden een aantal andere kostenbesparingen doorgevoerd. Een daarvan is de aanschaf van boeken. In 2012 gaat Bibliotheek Bollenstreek minder boeken kopen. Dat betekent dat wij scherper moeten collectioneren, rekening houdend met de vraag en de gewenste titelspreiding over de zeven vestigingen.

Met een contributieverhoging naar € 42,- per jaar zit het tarief rond de gemiddelde bibliotheekcontributie in Nederland. Of het duur is of nog steeds goedkoop hangt sterk af van ieders persoonlijke opvatting. Voor de prijs van nog geen drie boeken per jaar of € 3,50 per maand, kunt u bij ons het hele jaar terecht voor uw gezamenlijke Nederlandse boekenkast van ruim 10 miljoen boeken.
Naast een contributieverhoging hebben wij in oktober aan de ouders van jeugdleden een vrijwillige bijdrage gevraagd. De vrijstelling van jeugdcontributie is binnen onze bibliotheekbranche een groot goed. Wij vinden het belangrijk dat kinderen geen (financiële) drempels ondervinden om te kunnen lenen in de bibliotheek. Toch staat de jeugdcontributievrijdom onder druk. Sommige gemeenten vinden dat ook kinderen contributie zouden moeten betalen. Wij verzetten ons daartegen, maar niets doen is ook geen optie. Met ons verzoek om een vrijwillige ouderbijdrage willen wij enerzijds onze inkomsten verhogen en anderzijds de jeugdcontributievrijdom behouden. Natuurlijk zal Bibliotheek Bollenstreek ook inzetten op donaties uit het bedrijfsleven en fondsen. De praktijk wijst uit dat deze vooral incidenteel en op projectbasis worden gegeven. Zij vormen bij geen enkele bibliotheek in Nederland een grote 3e geldstroom.

De bibliotheekbranche en Bibliotheek Bollenstreek blijft niet bij de pakken neerzitten. Ook voor 2012 spannen wij ons in voor een goede dienstverlening, een interessant programma aan activiteiten en vernieuwing. Nadat wij in 2011 de uitleentermijn hebben verlengd naar vier weken en inleverattendering hebben geïntroduceerd, komen wij in 2012 met een app voor uw mobiele telefoon. Met de app ‘De Bibliotheek’ heeft u straks overal en altijd toegang tot de bibliotheek. Verder gaan wij in samenwerking met Stichting Senia onze service aan leeskringen verstreken. Ook staat De VoorleesExpress op stapel, waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. En begin 2012 starten wij met 7Dingen. In zeven stappen leert u van alles over het zogenaamde "sociale web". Wij kijken ook bijzonder uit naar de opening van de geheel vernieuwde vestiging Noordwijk.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie