HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB pleit bij staatssecretaris Zijlstra voor zorgplicht gemeenten in bibliotheekwet
22-11-2011
In een op 16 november verzonden brief pleit de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak in de zaak-Buren bij staatssecretaris Zijlstra voor een steviger bibliotheekwet.
Op 1 november bepaalde de Arnhemse rechtbank naar aanleiding van een door de VOB aangespannen geding in de zaak-Buren dat gemeenten op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid niet wettelijk verplicht zijn subsidie te verstrekken aan de bibliotheek en dat ook uit het Bibliotheekcharter 2010-2012 geen bekostigingsplicht voor de gemeente valt af te leiden. De VOB had de zaak aangespannen omdat de gemeente Buren voornemens is de subsidie aan de plaatselijke bibliotheekvoorziening tussen 2013 en 2016 af te bouwen tot nul euro.

De VOB stelt nu in de aan de staatssecretaris gerichte brief dat de rechter korte metten heeft gemaakt met de verwachtingen die bibliotheken hebben van het Bibliotheekcharter en de Wet Specifiek Cultuurbeleid. 'De rechter heeft ook het vertrouwen dat de bibliotheekbranche stelde in het Bibliotheekcharter ondermijnd.' aldus de VOB. 'Gemeenten lijken met deze uitspraak van de rechter een vrijbrief te hebben gekregen om de gemeentelijke subsidie aan de bibliotheek weg te bezuinigen. Daarnaast kunnen gemeenten de investeringen die het Rijk doet in de digitale bibliotheek ook als argument aangrijpen om op de fysieke bibliotheek te korten, en de digitale bibliotheek als vervanging van de fysieke bibliotheek af te schilderen,' zo stelt de VOB.

De rechterlijke uitspraak toont volgens de VOB aan dat er meer nodig is dan een convenant om een bestel van bibliotheken te waarborgen. De terugtrekkende beweging van vele gemeenten trekt de basis onder de met investeringen van het ministerie tot stand te brengen digitale bibliotheek uit, aldus de VOB, omdat er een onverbrekelijke verbinding tussen de fysieke en de digitale bibliotheek is.

De VOB pleit er daarom voor dat in de wetgeving die de staatssecretaris bezig is voor te bereiden de verbintenis van de digitale aan de fysieke bibliotheek een stevige verankering krijgt, net als de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor het fysieke deel van het bibliotheekstelsel in Nederland.
De VOB vraagt de staatssecretaris daarom in de nieuwe wetgeving zorg te dragen voor verankering van de fysieke bibliotheek, en een zorgplicht voor gemeente, 'zodat de VOB bij een volgend beroep op de rechter een steviger waarborg heeft dan het bestaande, blijkbaar tot niets verplichtende, convenant'.

Voor de gehele tekst van de brief, zie hier.

Overigens meldde de Gelderlander enkele dagen geleden dat de gemeente Buren toch zou werken aan een voortzetting van de bibliotheekservice voor haar inwoners. 'We zijn gebeld door een aantal instellingen, ook particuliere, die belangstelling hebben. We gaan nu inventariseren. (...) Op die manier kunnen we toch proberen de service op peil te houden. We hebben het contract met Bibliotheek Rivierenland opgezegd, omdat we dertien euro per inwoner te duur vonden,' zo wordt gemeentelijk woordvoerder Jan-Willem Bol geciteerd in de Gelderlander.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie