HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen aangekondigd
24-11-2011
Onlangs is tijdens het Archipel-eindevenement de oprichting van het Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen (Platform DDT-Vl) bekendgemaakt, een Vlaams samenwerkingsverband van (op dit moment) zes organisaties op het gebied van digitale duurzaamheid en toegankelijkheid.
Het gaat om de volgende organisaties: Amsab ‐ Instituut voor Sociale Geschiedenis, FARO - Vlaams steunpunt cultureel erfgoed, Felix Archief, LIAS‐KADOC, PACKED - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Uit buitenlandse voorbeelden is gebleken dat een sectorale samenwerking een vruchtbare methode is om een gezamenlijke langetermijnvisie uit te bouwen, het uitwisselen van expertise te stimuleren én om een grotere draagkracht te creëren voor de problematiek van digitale duurzaamheid bij de overheid, zo stellen de initiatiefnemers.
Het Platform DDT-Vl wil zich ontwikkelen tot een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen die actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen en roept organisaties en instellingen op om actief lid te worden van het platform.

Als doelstellingen formuleert het Platform DDT-Vl onder andere:
  • het versterken van het probleembewustzijn m.b.t. digitale duurzaamheid;
  • het bijdragen aan het vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden in de cultuur-erfgoedsector m.b.t. digitale duurzaamheid;
  • het bepleiten van de urgente noodzaak aan een infrastructuur voor de opslag en het duurzaam beheer van digitaal cultureel erfgoed, alsook het wegen op de politieke agendasetting hieromtrent;
  • het bepleiten van de urgente noodzaak aan diensten en instrumenten m.b.t. digitale duurzaamheid;
  • het bepleiten van de urgente noodzaak aan een structurele financiering voor het bewaren en beheren van digitaal cultureel erfgoed, alsook het wegen op de politieke agendasetting hieromtrent;
  • het bijdragen aan goede afspraken in de cultureel-erfgoedsector m.b.t. de selectie voor de digitale bewaring en digitaliseringacties;
  • het opbouwen en verspreiden van kennis en expertise in de cultureel-erfgoedsector m.b.t. digitale duurzaamheid.

De eerste plenaire bijeenkomst van het Platform DDT-Vl zal plaatsvinden op 26 januari 2012 in Brussel.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie