HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Boekverkopers bezorgd vanwege niet invoeren vaste boekenprijs voor e-books
29-11-2011
In reactie op de mededeling van staatssecretaris Zijlstra vorige week geen vaste boekenprijs voor e-books in te willen voeren, heeft de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) haar zorg uitgesproken vanwege mogelijke 'kannibalisering' van het papieren boek.
Zoals eerder gemeld schreef Zijlstra in een brief aan de Kamer naar aanleiding van een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) en het IVIR niets te zien in invoering van een vaste prijs voor e-books, zoals nu geldt voor 'papieren' boeken. Zijlstra concludeert op basis van het onderzoek dat een vaste prijs voor het e-book de ontwikkeling van het teruglopen van het aantal boekhandels niet kan keren en bovendien heeft een vaste prijs als nadeel dat het de doorbraak van het e-book vertraagt en dus een rem zet op innovatie.

In een reactie zegt directeur Ari Doeser van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) dat het voorstel om de vaste boekenprijs niet te laten gelden voor e-books grote gevolgen kan hebben. Volgens Doeser heeft een variabele prijs voor e-books nu nog geen gevolgen omdat de markt in Nederland nog heel klein is. Momenteel gaat het om ongeveer anderhalf procent van de algemene boekenmarkt. Als die markt echter groter wordt, kan het prijsverschil tussen e-books en fysieke boeken desastreuze consequenties hebben voor het boekenvak, aldus Doeser. Hij vindt dat de ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk worden genegeerd. Beide landen hebben een vaste prijs ingevoerd voor digitale boeken. Volgens Doeser erkennen ze daarmee dat boeken van groot maatschappelijk belang zijn.

De uitgevers zijn wel tevreden met het besluit van staatssecretaris Zijlstra. 'Algemene boekenuitgevers zijn grote voorstander van een vaste prijs voor het papieren boek, maar we achten een vaste prijs voor het e-boek niet haalbaar en handhaafbaar’, zo wordt GAU-secretaris Paula Vrolijk-De Vries geciteerd in Boekblad (inlog nodig). De GAU denk dat het ontbreken van een vaste prijs voor e-books inderdaad, zoals voorzien door de staatssecretaris, zal leiden tot innovaties. Vrolijk-De Vries denkt dat er nieuwe modellen zullen ontstaan, zoals diverse abonnementsvormen en e-boeken die tijdelijk ter beschikking worden gesteld. ‘Een vaste prijs voor e-boeken zou volgens ons belemmerend werken op innovatie.’

Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is blij met het besluit van staatssecretaris Halbe Zijlstra om geen vaste prijs in te stellen voor e-books.  De NMa verwacht dat hierdoor de concurrentie op de markt voor e-books zal toenemen.
De NMa heeft het afgelopen jaar de ontwikkelingen op de markt voor Nederlandstalige elektronische boeken in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de concurrentie maar moeizaam op gang komt. Een van de oorzaken hiervan is volgens de NMa dat boekverkopers vaak de adviesprijs van uitgevers volgen waardoor er geen prijsconcurrentie op gang komt.
Het e-book leent zich volgens de NMa ook voor nieuwe verkoopmodellen. Bijvoorbeeld het aanbieden van e-books via een abonnement, waarbij de lezer boeken onbeperkt kan lezen voor de duur van het abonnement.

De NMa gaat ook in op het te ontwikkelen Digitaal Platform voor opslag en distributie van e-books van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU), dat volgens de NMa  kan leiden tot een groter aanbod van Nederlandstalige e-books. De GAU en de KBb hebben de NMa toegezegd dat de samenwerking tussen uitgevers en boekverkopers via het Digitaal Platform de concurrentie niet zal belemmeren. Zo krijgen zowel bestaande als nieuwe marktspelers toegang tot het Platform en eventuele toetredingsvoorwaarden zijn objectief, transparant en non-discriminatoir. Het Platform hanteert verder geen exclusiviteitseisen. Afspraken tussen uitgever en boekverkoper over de prijs en leveringsvoorwaarden worden buiten het platform gemaakt. Gebruikers mogen de informatie uit het Digitaal Platform in eventueel aangepaste vorm gebruiken voor hun eigen website, zodat zij zich van elkaar kunnen onderscheiden, aldus de NMa.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie