HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ontwikkeling Schoolbieb.nl beëindigd
01-12-2011
Het bestuur van Stichting Bibliotheek.nl heeft besloten om niet door te gaan met de ontwikkeling van het nieuwe Schoolbieb.nl. De huidige versie van Schoolbieb.nl wordt up-to-date gebracht en er komt een animatiewidget.
Bibliotheek.nl noemt drie redenen voor het beëindigen van de ontwikkeling van het nieuwe Schoolbieb.nl:
  • De bouw van het nieuwe Schoolbieb.nl is gestart op een moment dat er nog geen duidelijkheid was over de infrastructuur van Bibliotheek.nl. Hierdoor sloot de dienst niet aan op de infrastructuur. Gezien de ontwikkelingen is dit wel een must.
  • Het nieuwe Schoolbieb.nl is ondertussen ingehaald door de ontwikkelingen. Het brede verhaal waar destijds voor gekozen is met onder meer een lessenmaker voor docenten is momenteel al veel uitgebreider beschikbaar via Wikiwijs.
  • De aan Bibliotheek.nl opgeleverde testversie van het nieuwe Schoolbieb.nl voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Om de gewenste kwaliteit te bereiken moeten er nog veel kosten worden gemaakt. Gezien de voorgaande twee punten vindt Bibliotheek.nl dit niet wenselijk.
Het huidige Schoolbieb.nl blijft voorlopig online. Aangezien hier al langere tijd geen redactie op heeft plaatsgevonden wordt gezorgd voor een update, gericht op het onderdeel Basisonderwijs, waarbij op de site wordt aangegeven wat actueel is en wat niet. Bibliotheek.nl verwacht dit eind januari 2012 gerealiseerd te hebben. Deze site blijft in ieder geval tot het eind van dit schooljaar beschikbaar. Tegen het eind van het schooljaar zullen bibliotheken geïnformeerd worden over hoe het in het nieuwe schooljaar zal gaan.

Om ervoor te zorgen dat bibliotheken op korte termijn content kunnen bieden aan het onderwijs wordt er een widget gebouwd met wetenschappelijke animaties van Edumedia. Deze zijn gericht op de vakken aardrijkskunde, biologie en techniek in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Op de Bibliotheektweedaagse wordt hiervan een demo getoond. In de loop van 2012 komt deze widget beschikbaar, zo stelt Bibliotheek.nl.

Een nieuwe dienstverlening gericht op voorgeselecteerde content voor het onderwijs zal binnen het concept van de Bibliotheek op school ontwikkeld worden. Daarmee verdwijnt ook de naam Schoolbieb.nl.

Het voortbestaan van Schoolbieb.nl stond al enige tijd ter discussie. Zie onder andere de artikelen 'Toekomst voor Schoolbieb.nl?'  en 'Wie gaat Schoolbieb redden?' in Bibliotheekblad nr 8, 2009 (PDF's - inloggen nodig)Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie