HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Startbedrag uitname Gemeentefonds wordt in 2012 bepaald
03-12-2011
Het is nog niet bekend hoe hoog het startbedrag gaat worden voor de uitname uit het Gemeentefonds ten behoeve van digitale content voor het openbare bibliotheekwerk.
Zoals eerder werd gemeld heeft de VNG ingestemd met een uitname die niet in één keer plaatsvindt, maar waarbij een groeipad wordt gevolgd tot 2016. Dat groeipad moet gelijke tred houden met het aanbod en de marktontwikkelingen.
Jamil Jawad van de VNG meldde desgevraagd dat de besprekingen over het groeipad niet eerder dan in januari 2012 zullen beginnen. ´De eerste uitname vindt volgens plan pas in 2013 plaats, dat betekent dat we de tijd hebben om het met elkaar eens te worden.´

Nu VNG en IPO akkoord zijn met het in de conceptbrief van OCW aan de Tweede Kamer vermelde voornemen, kan de definitieve brief naar de Kamer.
Verwacht wordt dat dit nog komende week gaat gebeuren, zodat staatssecretaris Halbe Zijlstra er in zijn toespraak op donderdagochtend 8 december, tijdens de Bibliotheektweedaagse in Groningen, nader op kan ingaan.

Voor eerder nieuws zie o.a.: bericht 11 november en bericht 18 oktober.




Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie