HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB-leden willen geraadpleegd worden bij ingrijpende kwesties
11-12-2011
Het bestuur van de VOB heeft toegezegd over zaken die ernstige financiële consequenties kunnen hebben voor de openbare bibliotheken geen uitspraken naar derden meer te doen zonder de leden daar vooraf over te raadplegen.
Dit was één van de uitkomsten van de op 9 december in Groningen gehouden ledenvergadering. De leden aanvaardden met algemene stemmen en met instemming van het bestuur twee moties. Ze gaan allebei over de rol die de VOB gespeeld heeft bij de totstandkoming van de deal die OCW en VNG gemaakt hebben over de uitname van gelden uit het Gemeentefonds ten behoeve van digitale content. Het onderwerp stond als mededeling op de agenda, maar voorzitter Erik Jurgens vertelde dat het bestuur besloten had het punt als bespreekpunt op te voeren, o.a. gezien brieven van leden aan het bestuur waarin ongenoegen en onvrede is uitgesproken. Het ging over zowel de procedure die het bestuur gevolgd heeft als de inhoud van het besluit om in te stemmen, zoals dat verwoord is in een brief aan de leden d.d. 9 november (pdf).

Met het aannemen van de twee moties kreeg het VOB-bestuur opgedragen:
  • zich blijvend in te spannen om de aansluiting tussen de lokale bibliotheken en de digitale bibliotheek zo maximaal mogelijk te maken en bovengenoemd risico (nl. een eigenstandige digitale bibliotheek ten koste van budgetvermindering van lokale fysieke bibliotheken) door organisatiestructuur, sturingsmodel en afspraken zo klein mogelijk te (doen) maken;
  • de sturing op omvang, opbouw en inhoud van de digitale content te verankeren binnen de bibliotheekbranche en de beschikbare instrumenten, zoals de inkoopcommissie, daartoe in te zetten;
  • monitorinstrumenten in te (doen) zetten om te garanderen dat de opbouw van het budget voor digitale content niet vooruitloopt op de afname in de gebruikersmarkt en het aanbod in de uitgeversmarkt.
  • vanaf heden geen uitspraken te doen naar derden die ernstige financiële consequenties kunnen hebben voor de leden zonder de leden daar vooraf over te raadplegen;
  • inspanningen te verrichten om tot een gezamenlijk standpunt te komen van de branche over de inkoop van digitale content en de wijze waarop deze content aan de leden ter beschikking wordt gesteld;
  • zich blijvend in te zetten voor en een lobby te voeren voor het bij wet vastleggen van het recht van bibliotheken om tegen een billijke vergoeding voor de rechthebbenden e-books te kunnen uitlenen aan haar leden.
Meer over deze ledenvergadering onder Bijeenkomsten.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie