HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Overeenstemming over nieuwe CAO Openbare Bibliotheken
15-12-2011
Op 12 december jl hebben de betrokken partijen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor Openbare Bibliotheken voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013, zo meldt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).
De VOB noemt de volgende hoofdlijnen van het akkoord:
  • Per 1 januari 2012 worden de salarissen verhoogd met 1,25 %. Partijen bespreken in 2012 de loonontwikkeling in 2013.
  • Werkgevers worden gestimuleerd afspraken te maken met de OR/PVT over buitengewoon verlof en levensfasebewust personeelsbeleid.
  • Het einde van het dienstverband blijft aansluiten op de ingangsdatum van de AOW (die wordt per 1.2.2012 gewijzigd).
  • Artikel 9 van de Regeling sociaal Plan wordt verduidelijkt. Er komt een gezamenlijke toelichting op artikel 13 met drie best practices.
  • De geschillenregeling wordt gemoderniseerd.
  • Er zijn nieuwe protocolafspraken gemaakt over het FUWA-instrument, ondersteuning van levensfasebewust personeelsbeleid, modernisering van de arbocatalogus, stimulering van individueel roosteren en de nieuwe vakantiewetgeving.
Het akkoord wordt op 26 januari 2012 tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VOB aan de leden voorgelegd.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie