HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Advies sociale media-strategie van Stichting Bibliotheek.nl
15-12-2011
Onlangs is het tijdens de Bibliotheektweedaagse het advies gepresenteerd over sociale media dat de Social Embassy heeft opgesteld in opdracht van Bibliotheek.nl.
Zoals eerder bericht wil Bibliotheek.nl een gezamenlijke strategie gaan ontwikkelen voor de bibliotheken die zich via social media (willen) profileren, met als uitgangspunten het verbeteren van de merkbekendheid en de waardering van de Bibliotheek, het verhogen van (web)traffic. en het aangaan van de dialoog met (potentiële) doelgroepen.

Het advies van Social Embassy is getiteld Hoe de bibliotheek de verbinder wordt van informatie, kennis, cultuur en mensen - en welke fundamentele rol sociale media daarin spelen. De plannen voor de gezamenlijke social media-strategie zijn gepresenteerd tijdens de Bibliotheektweedaagse op 8 en 9 december.

In het advies wordt gesteld dat de collectie het uitgangspunt blijft, maar dat waardetoevoeging in de toekomst het verschil zal maken, het toevoegen van nieuwe, actieve waarden, zoals het aanbrengen van samenhang, betekenis en interpretatie. De rol van mensen in de samenleving die kennis willen delen en toevoegen aan de bronnen van de Bibliotheek wordt belangrijker. Daarom moet de Bibliotheek bouwen aan waardenetwerken: netwerken van bibliotheekmedewerkers, externe experts en gebruikers. Mensen die hun persoonsgebonden kennis toevoegen, permanent of incidenteel, en daarbij gebruik maken van de bronnen van de openbare bibliotheek, beschikbare kennis op internet, hun eigen kennis en hun sociale netwerken.
Sociale media spelen een onmisbare rol in de transitie die de Bibliotheek maakt naar een omgeving waarin waardenetwerken centraal staan, zo wordt gesteld in het rapport.
Sociale media kunnen ook het bereik van en de interesse in de dienstverlening en het productaanbod van de bibliotheek vergroten.

De inzet van sociale media door Bibliotheken laat een diffuus beeld
zien, aldus het advies. Een groot aantal bibliotheken is nog niet actief, een deel zet voorzichtige eerste stappen en een deel is al relatief succesvol.
Een grote groep bibliotheken zal daarom getraind moeten worden in de digitale visie en de sociale media-strategie. Hier komt Bibliotheek.nl in beeld door een faciliterende en sturende rol te spelen.

Bij de realisering van de social media-strategie wordt uitgegaan van drie fases.
In de eerste fase worden lokale Bibliotheken getraind in de nieuwste digitale ontwikkelingen en meer concreet in het opdoen van kennis van de digitale visie van de Bibliotheek. Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt in deze eerste fase de trainingen en werkt samen met PSO’s aan de uitvoering ervan. Daarnaast worden op landelijk niveau online monitoring en de basisfunctionaliteiten (tools en eerstelijnssupport) voor service via social
media aangeboden en ook wordt op landelijk niveau een content-database ontwikkeld waarin algemene sociale media-content wordt aangeboden aan lokale bibliotheken.
In de tweede fase gaan bibliotheken op een professionele wijze sociale
media inzetten ter vergroting van het bereik en de afzetmarkt van het
bestaande productaanbod en de dienstverlening. in deze fase ontwikkelt Stichting BNL een aantal producten, tools, adviezen en ideeën waarin lokale bibliotheken snel sociale media kunnen inzetten op een professionele manier en meer kunnen gaan profiteren van de voordelen die sociale media bieden. Te denken valt aan het uitrollen van een sociale media-huisstijl, ideeën voor het maken van content en het aanbieden van content, advisering over groei van fanbases en vergroten van bereik, activatie van communities.
In de derde fase gaan bibliotheken waardenetwerken en themacommunities bottom up faciliteren die dicht bij de lokale dienstverleningen van de bibliotheek liggen. Stichting Bibliotheek.nl faciliteert in deze fase met (trainingen op het gebied van) community management, voorbeeldcampagnes en functionaliteit en initieert zelf landelijke, algemene themacommunities.

Social Embassy stelt onder andere voor de Digitale Etalages door te ontwikkelen naar waardenetwerken, maar geeft ook drie variaties, uitgaande van de lokale bibliotheken of meer van landelijke thama's of in aansluiting bij bestaande waardenetwerken

Stichting Bibliotheek.nl zal landelijk algemeen relevante content ontwikkelen die lokale bibliotheken kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen lokale bibliotheken ook zelf content ontwikkelen of ontsluiten, die landelijk wordt doorgeplaatst naar centrale presence. Uit het advies wordt niet helemaal duidelijk welke content bedoeld wordt.

Dit alles met de volgende doelstellingen: vergroten van bereik en afzetmarkt van producten, diensten en inhoud van de Bibliotheek; versterking van het merkimago; professionalisering van sociale media-inzet door bibliotheken; Top 10 meest gevolgde partijen in sociale media; toename van bezoek naar bibliotheek.nl; 167 bibliotheken getraind in de digitale visie; 125 bibliotheken professioneel aanwezig; 50 bibliotheken die één of meerdere waardenetwerken faciliteren; verbetering communicatie met klant; snellere dienstverlening op eigentijdse wijze; deelname in online dialogen; herwinnen van 'verdwenen' doelgroepen.

In 2012 zou gestart moeten worden met het geven van trainingen en het opzetten van 'basisvoorzieningen', en uiteindelijk moet de laatste fase (de realisering van landelijke en lokale themacommunities) in 2013 afgerond zijn.

Het advies is te vinden op de website van Stichting Bibliotheek.nl. De presentatie tijdens de Bibliotheektweedaagse is hier te vinden.
Op Bibliotheek 2.0 kan gediscussieerd worden over het advies.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie