HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwe overeenkomst gesproken lectuur leesgehandicapten
20-12-2011
Na evaluatie van de Regeling Toegankelijke Lectuur voor Leesgehandicapten, waarin de juridische afspraken voor de samenwerking tussen uitgevers en de bibliotheeksector zijn vastgelegd, zijn nieuwe afspraken gemaakt om de samenwerking met de uitgevers in de toekomst veilig te stellen, zo meldt het Sectorinstituur voor Openbare Bibliotheken (SIOB). De nieuwe overeenkomst voor gesproken lectuur met het Nederlandse Uitgeversverbond,  de brancheorganisatie en werkgeversvereniging van de uitgevers in Nederland, is vandaag getekend.
De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2012 zijn de invoering van een registratieplicht voor uitleen van gesproken boeken, het aanpassen van de uitleensystemen ten behoeve van registratie en het vervallen van de licentie- en leenvergoeding. Bij de registratieplicht gaat het om een zo licht mogelijke verklaring. De administratieve last is daarmee zo klein mogelijk gehouden en de kosten voor de aanpassing van de systemen worden door het SIOB gedragen. Daar staat tegenover dat het leenrecht op de uitleen en de extra vergoeding zijn komen te vervallen, aldus het SIOB.

SIOB en het Loket aangepast-lezen streven ernaar om leesgehandicapten juist via de bibliotheek waar ze lid van zijn toegang te geven tot gesproken lectuur. Met nieuwe projecten, zoals de integratie van de collectie van het Loket aangepast-lezen in de NBC, de pilot Aanvragen gesproken boek, en de workshops van het Loket voor bibliotheken, probeert het SIOB dit te bewerkstelligen.
De pilot Aanvragen gesproken boek kan er bij uitrollen toe leiden dat boeken gestreamd kunnen worden aan alle gebruikers; ook dan is een digitale verklaring nodig, maar is er toegang tot een veel ruimer aanbod. Dit is het voorportaal voor het downloaden van boeken, zodra de beveiliging van de bestanden is geregeld. De genoemde projecten worden in 2012 uitgevoerd of afgerond, zo stelt SIOB.

In de overeenkomst met het Nederlandse Uitgeversverbond is ook een verwijzing opgenomen naar online beschikbaarstelling van gesproken lectuur.
Op 13 december zijn de eerste licentieovereenkomsten ondertekend waardoor vanaf 1 januari 2012 het streamen van de collectie gesproken lectuur van het Loket Aangepast-lezen via Daisy online spelers mogelijk is geworden.
De overeenkomsten werden getekend door enerzijds het SIOB, het Loket aangepast-lezen en Dedicon en anderzijds enkele leveranciers, te weten Optelec en Solutions Radio. Hiermee is met instemming van alle betrokkenen gewaarborgd dat de dienstverlening aan leesgehandicapten langs meerdere wegen beschikbaar komt, onafhankelijk van de speler, aldus het SIOB.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie