HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ouderen steeds vaker op internet
29-12-2011
Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. De achterstand op jongere leeftijdsgeneraties wordt steeds meer ingelopen. Samen met Luxemburg en enkele Scandinavische landen behoort Nederland tot de EU-landen met het hoogste aandeel oudere internetters.
In 2011 maakte zestig procent van de 65- tot 75-jarigen gebruik van internet. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005 toen dat ruim dertig procent was. Met deze stijging is de achterstand op jongere internetters duidelijk verkleind, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het totale internetgebruik in Nederland is toegenomen van ongeveer 80 procent in 2005 naar ruim 90 procent in 2011.

Ouderen gebruiken internet het meest voor het versturen of ontvangen van e-mails en het zoeken van informatie over goederen of diensten. In de afgelopen jaren zijn internetbankieren en het lezen of downloaden van kranten of nieuwsbrieven het meest toegenomen. Het aandeel 65- tot 75-jarigen dat internet hiervoor gebruikt is tussen 2005 en 2011 met ongeveer 20 procentpunten gestegen.
Samen met Luxemburg, Zweden en Denemarken behoort Nederland tot de landen met het hoogste internetgebruik binnen de EU. Dit geldt zowel voor het internetgebruik van de totale bevolking als dat van de ouderen. Ook het verschil tussen het aandeel oudere internetters en het totale aandeel internetters is nergens zo klein als in deze landen, zo meldt het CBS.

Overigens maakte de Universiteit Twente ruim een maand geleden het onderzoek Trendrapport Computer- en Internetgebruik 2011 bekend waaruit juist zou blijken dat de digitale kloof tussen jongeren en hoogopgeleiden enerzijds en ouderen en laagopgeleiden anderzijds dreigt te groeien.

Ook elders, bijvoorbeeld op Techzine, worden vraagtekens geplaatst bij de conclusie dat de digitale kloof tussen jongeren en oudere generaties kleiner wordt. 'Met de huidige snelheid van technologische vooruitgang en mogelijkheden is het eerder aannemelijk dat de digitale kloof tussen jongeren en ouderen groter wordt in plaats van kleiner,' aldus Techzine.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie