HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Financiële steun voor zes Vlaamse projecten mediawijsheid
03-01-2012
Vlaams minister van Media, Ingrid Lieten, heeft bekendgemaakt dat zes projecten een subsidie ontvangen om mediawijsheid te bevorderen in de samenleving. Het gaat om een subsidiebedrag van in totaal 650.000 euro.
'Het is belangrijk dat mensen hun vaardigheden ontwikkelen zodat ze kritisch en bewust leren omgaan met de media. De projecten die een aanvraag indienden bewijzen dat er een grote nood is aan het dichten van de digitale kloof voor bepaalde doelgroepen. De zes geselecteerde projecten spelen stuk voor stuk sterk in op deze nood. Vaak zetten de projecten ook in op de opleiding van mensen die zelf met kansengroepen aan de slag gaan. Dergelijke "train-the-trainer"-projecten realiseren op die manier een duurzaam resultaat,' zo stelt minister Lieten in een toelichting.

De subsidie gaat naar de volgende organisaties:
  • VZW Educentrum, voor het realiseren van een centrale portal met het aanbod aan opleidingen op het gebied van mediawijsheid, NetwerkM.be, en voor het project ‘Wijze Mediaklassen’,  via welke kinderen uit het lager onderwijs en leerlingen eerste graad secundair onderwijs in heel Vlaanderen leren kritisch om te gaan met media.
  • VZW Linc, voor het inrichten van een Mediacoachopleiding. Deze training staat in het teken van het verwerven van adequate kennis van media en de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om met media om te gaan. De opleiding richt zich op het opleiden of bijscholen van leraren, bibliotheekpersoneel en begeleiders van jongeren in de leeftijdscategorie 12-16 jaar
  • VZW Link in de kabel, dat zich richt op jongeren uit een breed gedifferentieerd publiek: buurtjongeren, allochtone jongeren, jongeren met een verstandelijke handicap of gedragsproblemen. Mediawijsheid is hier een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. Dit gebeurt aan de hand van volgende activiteiten: een proeflab waar kennis en methodes kunnen verspreid worden, een mediawijsheidstest, een online-platform en digitale handleidingen om jongeren in moeilijke situaties te ondersteunen.
  • VZW Mentor, dat zich richt op mensen met een verstandelijke beperking, personen met auditieve beperkingen en senioren. Het project wil de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven van personen uit deze doelgroepen verhogen door hen digitaal mobiel te maken, hen weerbaar te maken voor de risico’s in de digitale en virtuele wereld, digitale creativiteit te stimuleren en mentors te trainen die hen kunnen ondersteunen bij hun digitaal leerproces.
  • VZW SPK, voor het project Digidak, dat wil werken aan het verwerven van e-competenties, door mensen (voornamelijk kansengroepen) te laten kennismaken met nieuwe media om digitale uitsluiting te voorkomen en tegen te gaan. Dit gebeurt door het organiseren van laagdrempelige openbare computerruimtes, ingebed in organisaties die buurt- of doelgroepgericht werken.
  • VZW Tonuso, dat een vormingsaanbod zal opzetten rond mediawijsheid en ICT-methoden voor de sector van de Bijzondere Jeugdzorg. Via dit project worden begeleiders getraind in de verschillende organisaties bijzondere jeugdzorg. Op hun beurt gaan zij in een eigen organisatie mediawijsheid inzetten in de hulpverlening en doorgeven aan hun kinderen, jongeren en hun gezin.
Voor meer informatie, zie de website van minister Lieten.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie