HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
CDA Nijmegen: niet te voortvarend met sluiten wijkfilialen
10-01-2012
Het CDA Nijmegen vindt dat voorkomen moet worden dat er te snel bibliotheekfilialen gesloten worden, nog voordat er voor de bewoners een alternatief beschikbaar is.
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kondigde vorige week aan twee wijkfilialen (Hengstdal en Brakkenstein) een jaar eerder te willen sluiten dan gepland. 'Daardoor creëren we financiële ruimte om te investeren in de vijf bibliotheken die wel open blijven,' aldus Carin Hoppenbrouwers van OBGZ in de Gelderlander.

Bibliotheek Gelderland Zuid maakte mei vorig jaar bekend vanwege door de gemeente opgelegde bezuinigingen van zeven ton zeven van de twaalf Nijmeegse vestigingen te willen sluiten: Neerbosch-Oost, Bottendaal en Lindenholt in 2011, Heselaan en Lent in 2012 en Hengstdal en Brakkestein in 2013. De resterende vijf bibliotheken – Hatert, Mariënburg, Muntweg, Oosterhout en Zwanenveld – zouden dan moeten worden uitgebreid en gemoderniseerd en in de wijken waar filialen sluiten zou in scholen, buurtcentra en verzorgingscentra gezorgd worden voor een alternatieve bibliotheekvoorziening.
Er is echter wat geschoven met de sluitingsdata (vanwege huurtermijnen en verkoop van gebouwen) waardoor filiaal Heselaan eind vorig jaar al zijn deuren moest sluiten en sluiting van de filialen Neerbosch-Oost, Bottendaal en Lindenholt werd uitgesteld naar 2012.

Nu de sluiting van de vestigingen Hengstdal en Brakkestein een jaar naar voren is gehaald, betekent dit dat alle geplande sluitingen in 2012 plaats zullen vinden.
Het CDA Nijmegen maakt zich er nu zorgen over dat de bibliotheek volledig wegtrekt uit de wijken zonder dat er voorzien is in een alternatief voor de te sluiten filialen. Volgens CDA-fractielid Mark Buck is na druk van de raad door verantwoordelijk wethouder Henk Beerten aangegeven dat een bibliotheekvestiging pas mag sluiten als de bibliotheekfunctie in de wijk op een andere wijze is ingevuld, bijvoorbeeld middels een servicepunt in een school, wijkcentrum of verzorgingshuis. Volgens Buck is daar nu vrijwel geen sprake van. Hij vindt dat de wethouder vast moet houden aan die harde voorwaarde van een goed alternatief in de wijk. Hij wil weten of Beerten de OBGZ hierop zal aanspreken, aldus de Gelderlander.
In reactie op het feit dat het nog in geen enkele wijk gelukt is een alternatief te realiseren zei Carin Hoppenbrouwers van OBGZ eerder in de Gelderlander: 'We zijn op zoek en in gesprek met partners. Het heeft de voorkeur een alternatief te hebben voordat vestigingen sluiten. Maar het is geen vereiste.'

Dezelfde kwestie speelt in enkele andere plaatsen. Zo is onlangs in Berkelland en Noordwest Veluwe besloten de bestaande bibliotheekvoorziening (een bibliobus) nog wat langer te handhaven omdat er nog geen alternatief voorhanden is.

In de Nijmeegse wijk Neerbosch is op initiatief van de SP overigens een maand geleden een actiecomité opgericht, Onze Bieb Moet Blijven, om de bibliotheekvestiging voor de wijk te behouden. Een handtekeningenactie heeft inmiddels zo'n 1000 handtekeningen opgeleverd. 'Dat zijn al aardig wat handtekeningen op een wijk van 5000 bewoners,' aldus initiatiefnemer Matthias van Hunnik van de SP. (Zie ook dit filmpje)Print deze pagina

Reacties op dit artikel (6)

Niesje
10-1-2012 17:14
Onze directrice Weersink heeft afspraken met wethouder Beerten gemaakt die worden eenzijdig door de gemeente geschonden. Op onze site (zie ons Beleidsplan 2011-2016) staan de juiste financiële cijfers, de wethouder hanteert andere cijfers dan overeengekomen waren. Daarom moeten wij eerder dan gepland overgaan tot sluiting. Met de SP worden momenteel goede afspraken gemaakt. De weergave in de pers is daarom onjuist, vandaar mijn reactie.

Niesje.
Carin Hoppenbrouwers
11-1-2012 14:33
Correctie: ik heb "zogenaamd" in de Gelderlander gezegd dat de geplande verkoop van gebouwen vertragend werkt. Dit is door de Gelderlander verkeerd geciteerd. Er worden helemaal geen panden verkocht. Er wordt nu onderhandeld met de gemeente Nijmegen. Pas daarna geven we de sluitingsdata voor 2012.

Carin Hoppenbroujwers
Paula
13-1-2012 15:47
Op onze nieuwjaarsbijeenkomst werd deze week erg weinig gezegd over het tempo van sluiting. Wel komen er steeds meer signalen dat snelle sluiting van filialen strijdig is met het instandhouden van de volledige personeelsformatie. Vooral het management staat onder druk. Hoeveel managers hebben we nog nodig? Ook een goede vraag van de subsidiënt gemeente Nijmegen!
PR
17-1-2012 08:31
 In opdracht van directrice mevrouw Weersink kan ik meedelen dat de communicatie vanuit de bieb onderwerp van verbetering is. Een traject hierover is onlangs opgestart. De eerdere opmerkingen hierboven van collega's vertegenwoordigen NIET het officiële standpunt van de organisatie. Nadere informatie is te verkrijgen bij mevr. Weersink zelf.
Wim Keizer
18-1-2012 23:01
Interessante case voor de omgang met nieuwe media (zoals deze site) en sociale media.
Wat mogen personeelsleden zonder toestemming van hun baas publiceren, als het gaat om kwesties die de organisatie betreffen?

Overigens heb ik een grote hekel aan pseudonieme, half-anonieme (alleen voornaam) en anonieme reacties.
Ik zou zeggen: meld gewoon je voornaam en achternaam. PR is wel een heel mal pseudoniem.
Martijn Mommers
19-1-2012 14:03
Beste Wim Keizer, in onze bieb is het tegenwoordig verstandig goed op te passen met wat je zegt. De innovatieve open bibliotheek die we onder onze vorige directie hadden, is nu helaas verdwenen. Ik begrijp best waarom sommige collega's onder pseudoniem schrijven want dat is het enige dat overblijft. Ik neem het risico maar. We moeten bezuinigen, zoals iedereen. Dat is het punt niet. Maar we bezuinigen aan de hand en onder leiding van de gemeente Nijmegen. Zonder dat we overeind houden waar het de bibliotheek om zou moeten gaan: de klant. Filialen gaan dicht maar het management blijft zitten. Dáár zit hem de pijn bij ons.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie