HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Heropening Bibliotheek Laren na brand
11-01-2012
Op maandag 9 januari vond de heropening plaats van Bibliotheek Laren in een tijdelijk onderkomen op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Laren aan de Eemnesserweg.
Heropening Bibliotheek Laren na brand
De Bibliotheek Laren, een vestiging van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, werd op 13 november door een grote brand in de as gelegd. Een groot deel van de collectie van 28.000 boeken, het gebouw en de apparatuur gingen daarbij verloren. (Zie ook dit bericht)

Burgemeester Roest van Laren en wethouder Van Loef van Blaricum verrichtten de openingshandeling door een door hen gereserveerd boek in ontvangst te nemen. Dit als symbool voor het feit dat nog niet alles in de tijdelijke vestiging Laren aanwezig is, maar wel verkrijgbaar via het reserveringssysteem, waarna het vanuit de vestiging in Huizen naar Laren gestuurd kan worden. Daarna was er een woord van dank van bibliotheekdirecteur Pauline Gmelig Meyling voor alle hulp en steun die zijn aangeboden na de brand. Tijdens de bijeenkomst werd door de Stichting Vrienden van de Bibliotheek Laren-Blaricum ook een cheque van 2500 euro overhandigd aan de directeur van de bibliotheek, een van de  (voorlopige) resultaten van de actie 'Help de bibliotheek uit de brand', die nog niet afgelopen is. De actie 'Help de bibliotheek uit de brand' heeft tot dusver vele nieuwe aanmeldingen en schenkingen opgeleverd, aldus de bibliotheek. Het idee is dat vooral scholieren de dupe van de brand zijn geworden. Voor hen kan nu iets worden gedaan. Klassen van de basisscholen in Laren en Blaricum kunnen van dit geld van de Stichting Vrienden naar de Bibliotheek Huizen worden gebracht om hun bibliotheekproject voort te zetten. Er kan nu een speciale schoolbus worden gehuurd waarmee ze veilig en efficiënt van school worden afgehaald en weer teruggebracht.

De doorstart is mede mogelijk dankzij medewerking van de gemeente Laren, Stichting sociaal-cultureel werk De Warrekam en Versa Welzijn. De bibliotheek zal op de tijdelijke locatie blijven tot komend najaar. Na de zomer zal de bibliotheek definitief het culturele centrum betrekken dat momenteel op de Brink in Laren gebouwd wordt. Met de bovengenoemde samenwerking met De Warrekam loopt de bibliotheek al vooruit op de verhuizing naar het cultuurhuis, waar de samenwerking (in het kader van het zogeheten WSI-project) verder vorm moet gaan krijgen, onder andere in de vorm van een gezamenlijke bestuursstichting met een breed en gevarieerd aanbod van sociaal-culturele activiteiten, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk en cursussen.

In het tijdelijke onderkomen van de bibliotheek is een collectie van zo'n 5000 titels ondergebracht, vooral gericht op kinderen in de leeftijd tot eind basisschool en op oudere inwoners van Laren. Overige gebruikers kunnen naar de bibliotheek in Huizen. De tijdelijke collectie bestaat onder andere uit boeken die tijdens de brand waren uitgeleend en weer zijn teruggebracht, een bruikleen van een aantal boeken van Bibliotheek Hilversum en een aantal titels dat van de bibliobus kwam. In het tijdelijke onderkomen is naast deze collectie een leescafé te vinden, dat gerund wordt door vrijwilligers van De Warrekam.
Van de circa 28.000 boeken die Bibliotheek Laren voor de brand bezat, zijn er zo'n 5000 bewaard gebleven doordat ze op het moment van de brand uitgeleend waren. Het is de bedoeling in de nieuwe vestiging in het culturele centrum in het najaar van start te gaan met een collectie van zo'n 20.000 titels, zo zegt Nelly Brand, bibliothecaris specialist van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.

Overigens is de oorzaak van de brand nog niet bekend, maar wel meldt TV Noord-Holland dat de politie inwoners van Laren en Blaricum wil inschakelen als 'burgerrechercheurs'. De brand die Bibliotheek Laren in de as legde is er een in een reeks van branden in Laren en Blaricum, wat het vermoeden doet rijzen dat er een pyromaan in de weer is.

Foto: vlnr Nelly Brand, burgemeester Roest van Laren, bibliotheekdirecteur Pauline Gmelig Meyling, wethouder Van Loef van Blaricum. (Met dank aan Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum)Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie