HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Eindhoven: mogelijk sluiting acht vestigingen bij voorgenomen bezuiniging
16-01-2012
Als de gemeente Eindhoven vasthoudt aan de eerder aangekondigde plannen voor een bezuiniging van 3 miljoen euro (50% van het huidige subsidiebedrag) dan zal Bibliotheek Eindhoven alle acht wijkvestigingen moeten sluiten en zal met ingang van 2015 alleen de centrale vestiging in de Witte Dame nog geopend kunnen blijven.
De gemeente Eindhoven wil vanaf 2015 structureel 3 miljoen euro
bezuinigen op de Bibliotheek Eindhoven.

Bibliotheek Eindhoven heeft vorige week een toekomstplan voorgelegd aan de gemeenteraad van Eindhoven, waarin een toekomstvisie wordt geschetst en wordt uitgelegd hoe ingrijpende bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Het rapport, getiteld Brainport Library Eindhoven, sluit aan bij de visie van de gemeente Eindhoven op het bibliotheekwerk, maar, zo stelt Bibliotheek Eindhoven op haar website: 'We kunnen onze plannen realiseren voor een fors lagere subsidie dan de huidige 6 miljoen, maar niet voor een subsidiebedrag van 3 miljoen. Als de gemeente de plannen doorzet en structureel 3 miljoen euro bezuinigt, dan zal in 2015 alleen de centrale vestiging in de Witte Dame geopend blijven. '
De bibliotheek heeft in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de voorgenomen bezuiniging van 3 miljoen euro. Voor dat geld wil de gemeente onder meer een 'sobere' centrale bibliotheek én een netwerk van steunpunten in wijken en in scholen in de stad. 'Uit recente berekeningen blijkt dat dit een illusie is', zo staat in het rapport.
In het Eindhovens Dagblad wordt interim-directeur Hans Veen geciteerd, die zegt: 'Wij kunnen niet leveren wat de gemeente wil. Inhoudelijk zijn we het helemaal met elkaar eens; we willen maximaal inzetten op het leveren van digitale informatie, en we willen goede dienstverlening in de wijken. Maar we zijn het niet eens over de financiële kant van het verhaal. Het kan gewoon niet voor drie miljoen euro per jaar.' Als Eindhoven vasthoudt aan de voorgenomen bezuiniging van 50% op de subsidie, dan kan er slechts een 'sobere' centrale bibliotheek blijven, en verder niks, aldus Veen. De huidige acht wijkfilialen zouden dan dus verdwijnen.

In het door de Bibliotheek Eindhoven bij de gemeenteraad neergelegde toekomstplan worden drie hoofdlijnen geschetst. Om te beginnen stelt de bibliotheek belang te hechten aan spreiding van de bibliotheek in de stad, dit bijvoorbeeld in de vorm van bibliotheekpunten op makkelijk toegankelijke plaatsen of digitale voorzieningen. Daarnaast is samenwerking met het basisonderwijs een belangrijke pijler. De bibliotheek werkt momenteel samen met alle 70 basisscholen in Eindhoven en wil deze samenwerking graag uitbreiden door bibliotheekpunten in de basisscholen te realiseren. Ten slotte wil de bibliotheek meer aansluiten bij Eindhovense thema’s. 'We zijn een bibliotheek van, voor en door Eindhovenaren en dat willen we graag uitdragen,' aldus Bibliotheek Eindhoven op haar website.

In de plannen van de bibliotheek is opgenomen dat in het laatste kwartaal van 2012 drie wijkvestigingen gesloten zullen worden, mits er een goede alternatieve bibliotheekvoorziening voor alle wijkbewoners voorhanden is.
De bibliotheek heeft in zogenaamde pluspakketten beschreven wat zij met extra financiële middelen (subsidie of eigen bijdragen van derden) kan bieden, om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Het is nu aan de politiek om keuzes te maken, aldus de bibliotheek. De Eindhovense gemeenteraad zal zich volgende maand buigen over de toekomst van de bibliotheek.

Voorzien wordt dat er door de bezuinigingen op termijn 48 van de 140 arbeidsplaatsen bij de bibliotheek zullen moeten verdwijnen. Tot 1 juli van dit jaar zullen er nog geen gedwongen ontslagen vallen, zo valt te lezen in de 'raadsinformatiebrief' (pdf) van B en W van 9 januari jl. In diezelfde brief staat dat de Bibliotheek Eindhoven contact heeft gelegd met Brainport Development om 'diverse mogelijkheden te onderzoeken, waaronder de realisatie van een Brainport Library'.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie