HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Aanvaring VOB en SIOB over rolverdeling naar aanleiding van regeling gesproken boeken
25-01-2012
In een op 23 januari verstuurde brief spreekt de VOB haar ongenoegen uit over het feit niet betrokken te zijn geweest bij een door het SIOB eind vorig jaar met de uitgeverijsector getroffen nieuwe regeling voor gesproken boeken op daisy-rom.
Eind vorig jaar zijn, na een evaluatie van de Regeling Toegankelijke Lectuur voor Leesgehandicapten, door het SIOB nieuwe afspraken gemaakt met het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) over het uitlenen van gesproken boeken. Zie dit bericht.
De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe regeling zijn per 1 januari 2012 de invoering van een registratieplicht voor uitleen van gesproken boeken, het aanpassen van de uitleensystemen ten behoeve van registratie en het vervallen van de licentie- en leenvergoeding.
De directies van alle openbare bibliotheken en PSO's zijn eind november door het SIOB via een brief geïnformeerd over de nieuwe regeling.

De VOB stelt nu in de op 23 januari aan het SIOB gerichte brief dat er in de branche onrust is ontstaan over elementen van de nieuwe regeling. Het gaat dan met name over de verplichting om gebruikers van daisy-roms te moeten registreren en de aanpassing van uitleensystemen ten behoeve van deze registratie. Deze nieuwe registratieverplichting wordt door meerdere bibliotheken als onwenselijk en te omslachtig bevonden, zo stelt de VOB in haar brief (pdf). 'Waar het gaat om de aanpassing van de uitleensystemen hebben bibliotheken bedenkingen en zijn van mening dat het SIOB niet in de positie is om aan hun leveranciers van bibliotheeksystemen in hun naam opdracht tot aanpassing te kunnen geven,' aldus de VOB, die zegt zich aan te sluiten bij deze bezwaren.

Ap de Vries, directeur van de VOB, spreekt in de brief tevens zijn ongenoegen uit over het feit dat de VOB niet betrokken is geweest bij de gesprekken over de nieuwe regeling. De Vries spreekt van een procedureel en fundamenteel bezwaar dat betrekking heeft op de rolverdeling tussen VOB en SIOB. 'Het SIOB is als onafhankelijk sectorinstituut niet in de positie om namens de bibliotheekbranche met derden te onderhandelen en tot afspraken te komen,' zo stelt de VOB. De VOB stelt, anders dan het SIOB, wel een mandaat te hebben om namens de bibliotheekbranche met derden tot afspraak te komen.
De Vries spreekt er dan ook zijn verbazing over uit dat de regeling is geëvalueerd zonder dat de VOB daar als vertegenwoordiger van de bibliotheken bij betrokken is geweest of van op de hoogte is gesteld.

De brief sluit af met te stellen dat de regeling geen bindende werking heeft voor de VOB-leden. 'Ik verzoek je vriendelijk doch dringend de betrokken partij(en) en bibliotheken/PSO's hiervan op de hoogte te stellen. Daarna kunnen we in overleg treden over hoe we dit dossier in gezamenlijkheid zullen oppakken en samen met de uitgeversbranche tot een goed einde brengen: een door de bibliotheken en PSO's geaccepteerde regeling, waar (ook) de handtekening van de VOB onder staat,' zo besluit De Vries.

De VOB adviseert haar leden de in de SIOB-brief gevraagde acties vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie