HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Smallingerland sluit zich aan bij netwerk Friese bibliotheken
27-01-2012
Vorige week hebben de Friese bibliotheekorganisaties die samenwerken binnen het Fries Bibliotheken Netwerk besloten om Bibliotheek Smallingerland uit te nodigen volwaardig partner te worden van het samenwerkingsverband.
Het netwerk van Friese openbare bibliotheken bestaat uit acht bibliotheekorganisaties, vaak werkend voor meerdere gemeenten, Bibliotheekservice Fryslân en Tresoar, die de Wetenschappelijke Steunfunctie voor haar rekening neemt.

Tot vorig jaar werkten zes bibliotheken samen met Bibliotheekservice Fryslân binnen een coöperatie. De directeuren van de bibliotheken vormden het bestuur van de Stichting Bibliotheekservice Fryslân. Dit model is vorig jaar omgezet naar een netwerkmodel, waarin de samenwerkende partijen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken. Deze nieuwe samenwerkingsvorm is onlangs bekrachtigd in een convenant dat loopt tot en met 2014. In dit convenant is vastgelegd dat de deelnemende partijen intensief met elkaar samenwerken om te komen tot een optimale dienstverlening voor de inwoners van Friesland. De samenwerking wordt door de partijen verder uitgewerkt in het Beleidsplan Bibliotheken Netwerk 2012-2015. In het beleidsplan wordt onder andere aandacht besteed aan de drie programmalijnen digitaal, fysiek en educatief.
De enige openbare bibliotheek die nog niet deelnam aan de samenwerking was Bibliotheek Smallingerland. Aan deze situatie komt binnenkort dus een eind. De huidige partijen binnen het netwerk zijn Bibliotheken Noordwest Fryslân, Bibliotheken Noordoost Fryslân, Bibliotheken Midden-Fryslân, Bibliotheken Súd West Fryslân, Bibliotheken Súd Fryslân, Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Bibliotheekservice Fryslân.

Nog dit jaar kunnen de eerste resultaten al worden gepresenteerd, zo meldt Jacques Malschaert, directeur van Bibliotheekservice Fryslân, op zijn weblog. De bibliotheekautomatiseringssystemen worden geïntegreerd, de aansluiting op de landelijke digitale diensten worden vanuit één coördinatiepunt ingevoerd. De dienstverlening via internet wordt vanuit één webomgeving ingevuld. Klanten kunnen veel eenvoudiger bij alle vestigingen boeken lenen en terugbrengen, aldus Malschaert.

Ook werd bekend dat Bibliotheek Smallingerland (Beleefbibliotheek) met ingang van 1 maart een nieuwe directeur krijgt: Karin Meijerman. Meijerman is sinds januari 2010 bij Bibliotheken Súd Fryslân in dienst als manager a.i.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Grietzen Tigchelaar
8-2-2012 20:40
Vind ik een goede ontwikkeling, helaas mis ik de datum waarop dit alles ingaat.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie