HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Samengaan Bibliotheek Breda en Nieuwe Veste krijgt steeds meer vorm
02-02-2012
Deze week is het Bredase college akkoord gegaan met de oprichting van de Stichting Nieuwe Veste en met het gezamenlijke beleidsplan Ruimte voor creatieve ontmoeting voor de periode 2012-2013. Hiermee krijgt de fusie tussen Bibliotheek Breda en centrum voor de kunsten Nieuwe Veste steeds meer vorm.
Mei vorig jaar werd door de gemeente Breda besloten dat de Nieuwe Veste en Bibliotheek Breda dienden te worden verzelfstandigd tot één nieuwe organisatie. Het is de bedoeling dat de samengevoegde organisaties vanaf 1 april verder gaan als één instelling onder de naam Stichting Nieuwe Veste.

In het gezamenlijke beleidsplan Ruimte voor creatieve ontmoeting staat onder meer dat Nieuwe Veste zich vooral wil gaan richten op zaken als regie in de wijk, bredere ondersteuning van de amateurkunst, talentontwikkeling, veranderende vraag van het publiek en samenwerking met diverse partners.
'Ook in 2014 is en blijft Nieuwe Veste letterlijk het centrum voor de kunsteducatie en de vrijetijdskunst in de gemeente Breda. Plezier in kunstbeoefening en groei in artistieke ontwikkeling (creatief talent) zijn daarbij uitgangspunt. Een uniek breed aanbod voor een breed Bredaas publiek, waarbij prikkel en impuls enerzijds en behoeftebevrediging anderzijds in het scala passen. Nieuwe Veste neemt de functie op zich van "liaison, marktplaats", regisseur daar waar educatie, verbreding, samenwerking, verdeling van toepassing zijn. Wij zien het als onze vanzelfsprekende opdracht om in al onze functies de cultuurparticipatie van alle inwoners van Breda en de regio te bevorderen, te ondersteunen en daar waar mogelijk te faciliteren,' zo luidt het op de website van de gemeente Breda.

Cultuurwethouder Wilbert Willems op de website van de gemeente Breda: 'We hebben deze week weer nieuwe stappen gezet in het proces om te komen tot verzelfstandiging. Het centrum voor de kunsten blijft samen met de openbare bibliotheek een toegankelijke, veelzijdige instelling met veel kwaliteit. Daarmee willen we de deelname van inwoners aan allerlei culturele activiteiten in onze stad en regio bevorderen.'

De bedrijfsvoering van de twee instellingen is inmiddels samengevoegd en ook is sprake van een verdergaande inhoudelijke samenwerking. Voor de bibliotheek was al een beleidsvisie tot 2014 vastgesteld; nu is daaraan een beleidsplan voor het centrum voor de kunsten Nieuwe Veste toegevoegd.

Het gezamenlijke beleidsplan wordt op 1 maart besproken in de raadscommissie Maatschappij, waarna de gemeenteraad het fusiedocument op 15 maart moet bekrachigen.

Onlangs werd ook bekend dat de samenvoeging van beide organisaties niet zal leiden tot ontslagen. Volgens BN/De Stem blijft de jaarlijkse subsidie van 10,7 miljoen in ieder geval voor de komende twee jaar nog overeind.

Zie ook eerdere berichtgeving, hier en hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie