HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Fusie Cubiss en Bibliotheekhuis Limburg
03-02-2012
Cubiss en Bibliotheekhuis Limburg zijn voornemens per 1 oktober 2012 te gaan fuseren, een samengaan waarvoor in het najaar van 2010 de basis werd gelegd.
Met deze samenwerking versterkt de nieuwe organisatie haar positie in Zuid-Nederland aanzienlijk, zo wordt bericht op de website van de Brabantse fusiepartner. Cubiss en Bibliotheekhuis Limburg zijn de eerste provinciale serviceorganisaties die op deze manier hun krachten bundelen en lopen hiermee vooruit op de landelijke ontwikkelingen in de bibliotheekbranche.

Beide partijen investeerden het afgelopen jaar fors in hun aanbod en continueren dat in gezamenlijkheid. De fusie heeft daarmee tot gevolg dat de nieuwe onderneming een uitgebreid pakket aan producten en diensten kan aanbieden aan de bibliotheeknetwerken en individuele klanten. De nieuwe organisatie kan zo beter en vooral ook efficiënter anticiperen op branche- en marktontwikkelingen en op de veranderende marktvraag.
Om de beoogde efficiencyslag te realiseren, zal voor veel activiteiten de huidige hoofdvestiging van Cubiss in Tilburg als uitvalsbasis dienen. Voor de directe dienstverlening aan de Limburgse bibliotheken komt er een front-office in Limburg. Aan de uitwerking van het gemeenschappelijke bedrijfsmodel wordt op dit moment gewerkt. In het proces van integratie wordt uiteraard met grote zorgvuldigheid en aandacht omgegaan met de belangen van klanten, subsidieverstrekkers en medewerkers.

Henk Snier, directeur Cubiss: ‘Onder aan de streep levert de fusie gewoonweg ook een betere organisatie op. Door de samenwerking kunnen we samen huidige en toekomstige klanten beter van dienst zijn. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.’

Jeroen Seeverens, directeur Bibliotheekhuis Limburg: ’Waar de functie van bibliotheken in onze informatiemaatschappij steeds belangrijker wordt, staat de traditionele bibliotheekorganisatie steeds vaker ter discussie. Provinciale serviceorganisaties vormen daar geen uitzondering op. Wij geloven dat we in Cubiss een partner gevonden hebben waarmee we kunnen anticiperen op de eisen van het nieuwe informatietijdperk. Zodat we juist nu meerwaarde kunnen blijven creëren voor onder meer bibliotheken en hun gebruikers.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
5-2-2012 12:43
De eerste provinciale serviceorganisaties die op deze manier hun krachten bundelen?
Hmm.

Je kunt beweren dat Cubiss en Bibliotheekhuis Limburg de eerste provinciale serviceorganisaties (PSO's) zijn die fuseren als je net doet of er geen voorgangers van de PSO's waren.
In Limburg is Bibliotheekhuis via een intermezzo in de Stichting Symbiose (fusie van de Provinciale Bibliotheekcentrale - PBC - Limburg met enkele andere organisaties) voortgekomen uit de genoemde PBC.
Cubiss (iets van cultuur, bibliotheekwerk en shared services) is de rechtstreekse opvolger van de PBC Noord-Brabant.

Tel je de voorgangers, de PBC's, wel mee, dan ziet het verhaal er anders uit. Zo'n tien jaar geleden kwam de afkorting PSO in zwang in plaats van PBC. Door de basisbibliotheekvorming droegen veel PBC's het werkgeverschap en de directievoering dat/die ze hadden voor bibliotheken met een werkgebied van minder dan 30.000 inwoners ("30-min-bibliotheken") over aan de basisbibliotheken. Toen verdween het duidelijke woord "bibliotheekcentrale" en kwam het veel vagere woord "serviceorganisatie" er voor terug. In Groningen, Drenthe en Overijssel was men zo verstandig het bestaande werkgeverschap voor bibliotheken intact te laten. Maar dit terzijde.

In 1996 fuseerden de PBC's Noord-Holland en Zuid-Holland tot ProBiblio. In 1998 betrok ProBiblio een nieuwe huisvesting in Hoofddorp.
De PSO's van Gelderland en Overijssel gingen ook nauw samenwerken. Ze fuseerden niet, maar werden beide (als stichting) onderdeel van de overkoepelende Rijnbrink Groep.
Zo bezien waren het westen en het oosten wat eerder dan het zuiden.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie