HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Tweede VrijeRuimte LibrarySchool in het teken van collectiebeleid
07-02-2012
De tweede zogeheten VrijeRuimte van de LibrarySchool, die plaatsvond van 23 tot en met 25 januari, stond dit keer in het teken van collectiebeleid.
De LibrarySchool organiseert tweemaandelijks seminars in het onderdeel de ‘VrijeRuimte’, het onderdeel waarin gezamenlijk (o.a met uitgenodigde collega's) wordt gereflecteerd op de leerstof.

Tijdens deze tweede VrijeRuimte werd onder andere aandacht besteed aan 'de Literaire Canon' en maakte museumexpert Arnoud Odding duidelijk hoe musea, die met hun tijd meegaan, zich omvormen tot netwerkmusea. Hij introduceerde het disruptive museum. 'Daarbij gaat het niet over het verleden, maar over het heden. Het gaat niet over waarheid maar over betekenis; niet over tijdloze kwaliteit, maar over tijdelijke waarden; is niet objectief maar subjectief. Het denkt niet in doelgroepen maar in gemeenschappen...'

Curator Bert Mulder gaf een college over de verschillende aspecten van de informatiesamenleving: digitalisering, service design, social media, co-design. Tijdens het mini-seminar ‘Canon en collectie’ presenteerden de studenten hun opgedane kennis en verworven inzicht uit de afgelopen periode en gingen in gesprek met de gasten (uitgenodigde collega’s en een select aantal genodigden) om dat alles verder te verdiepen.

Plaats en betekenis van de collectie stonden centraal tijdens een excursie naar Castrum Peregrini, in de Tweede Wereldoorlog een onderduikplek en tegenwoordig actief als ‘Intellectual Playground’ een cultureel centrum vol geschiedenis, boeken en kunst. Gier werd gewerkt aan het Curriculum Illusione, dat door de studenten ontwikkeld wordt en waarin hun eigen toekomst als professional gestalte krijgt.

Ten slotte werd er vooruitgeblikt naar het thema voor de komende twee maanden: bibliotheek en technologie. Drie experts waren te gast voor een gesprek met de studenten over de digitale bibliotheek: Diederik van Leeuwen van Bibliotheek.nl, Rob Maas, oprichter en pionier van de CDR en Joyce Sternheim, de auteur van de VOB-notitie Interface, de bibliotheek in het digitale tijdperk. Prof. Peter Sloep van de CELSTEC (OU) gaf een gastcollege over het ontwerpen van open infrastructuren voor netwerkleren.

Voor een uitgebreider verslag, zie de website van de LibrarySchool.

LibrarySchool zal in de loop van het jaar in het kader van de VrijeRuimte nog vaker de deuren (gedeeltelijk) openen voor collega's van de studenten, onder andere op 27 maart, wanneer in het kader van het thema 'Bibliotheek en technologie' de mogelijkheden worden onderzocht om via nieuwe technologie meerwaarde en betekenis te creëren met de collectie. Verder nog op 4 juni, als in het kader van het thema 'Bibliotheek en organisatie' wordt gekeken naar de organisatorische en bedrijfsmatige aspecten om een nieuwe creatieve bibliotheekpraktijk te realiseren en op 5 september met het thema 'Bibliotheek en samenleving', waarin de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek centraal staat, in relatie tot participatief burgerschap.

Laurie Putnam, docent op de School of Library and Information Science van de San José State University, schreef op haar blog Next Libraries onlangs overigens een bijdrage over de LibrarySchool.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie