HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad Oosterhout stelt bibliotheekvisie vast en vermindert bezuinigingen
12-02-2012
Onlangs heeft de gemeenteraad van Oosterhout in het kader van een nieuwe bibliotheekvisie besloten de voorgenomen bezuinigingen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 terug te brengen van 378.000 euro naar 110.000 euro. Ook heeft de raad besloten dat de centrale bibliotheek wordt uitgebreid van nu 1800 m2 naar straks 2500 m2.
Verder werd bepaald dat de structurele bezuiniging van 378.000 euro per jaar, ingaande 2015, wordt verlaagd met 78.000 euro per jaar. Onderdeel van het plan is ook dat de bibliotheek samen met het filmtheater en theater De Bussel medegebruiker wordt van een nieuw te bouwen zaal van 200 stoelen.

De ingrijpende verbouwing en uitbreiding van de centrale bibliotheek sluit aan bij het zogeheten Santrijnplan, de herontwikkeling van het gebied rond het Basiliekplein. Voor de verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek is 4,8 miljoen euro beschikbaar.

De plannen met de centrale bibliotheek passen in de toekomstvisie die door de gemeente en Theek 5 (dat de bibliotheekvoorziening in Oosterhout verzorgt) gezamenlijk ontwikkeld is.

In deze visie wordt gekozen voor een sterke centrale bibliotheek (uitbreiding, ruimere openingstijden, ruimer aanbod etc). De twee andere Oosterhoutse vestigingen (in Oosterheide en Dommelbergen) en de bibliobus zullen opgeheven worden. Om deze sluiting te compenseren wordt ingezet op flankerende maatregelen om de bereikbaarheid van de bibliotheekvoorziening voor de doelgroepen senioren, minder mobiele inwoners en jeugd tot 13 jaar te waarborgen. Ten behoeve van de doelgroep senioren en minder mobiele inwoners zullen bibliotheekvoorzieningen ondergebracht worden in activiteitencentra, onder andere door het realiseren van een afhaal- en inleverpunt en een leestafel. Waar het de doelgroep kinderen tot 13 jaar betreft gaat de bibliotheek in samenwerking met de scholen activiteiten opzetten op het gebied van leesbevordering en taalactiviteiten. Hiervoor wordt aan de bibliotheek een doelsubsidie beschikbaar gesteld.
De twee filialen worden niet gesloten voordat de centrale bibliotheek vernieuwd en uitgebreid is (naar verwachting per 2015).

Theek 5 benadrukt nauw betrokken te zijn geweest bij het proces en tevreden te zijn met de uitkomst. Met de samen met de gemeente ontwikkelde toekomstvisie wordt ingezet op één goede, sterke bibliotheek in plaats van vast te houden aan drie middelmatige bibliotheken, aldus Theek 5. De bibliotheek gaat met de plannen voor de centrale bibliotheek een kwaliteitsslag maken in inhoud en huisvesting.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie