HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Haarlemmermeer levert vanaf volgend jaar fors in
20-02-2012
Directeur Adriaan van Geest verwacht dat er op 1 mei een pakket aan bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd kan worden.
De gemeente Haarlemmermeer zal de komende jaren fors gaan bezuinigen en dat blijft niet zonder gevolgen voor de Bibliotheek Haarlemmermeer, die in de jaren 2013-2014 ruim 400.000 moet bezuinigen

Op Dichtbij.nl benadrukt directeur Adriaan van Geest dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen maar dat het gaat om 'voorgenomen besluit' op reorganisatieplannen ten gevolge van bezuinigen. 'Dit jaar wordt er nog niet bezuinigd. We praten over 2013 en 2014. De Ondernemingsraad zal in april advies uitbrengen en ook de gemeenteraad moet zich over de plannen buigen.’ Een medewerker die anoniem wil blijven zegt: 'De voorgenomen maatregelen zijn hard, en de werknemers voelen zich in de kou staan. Er heerst een angstregime binnen de organisatie, want elk tegengeluid zou kunnen resulteren in ontslag.’

Met betrekking tot de aanstaande bezuinigingsmaatregelen spreekt Van Geest in de Hoofddorpse Courant van scenario’s die in de komende maanden bekeken zullen worden. ‘Het gaat dus om scenario's waar nog over gediscussieerd wordt. Ik verwacht zelf dat er op 1 mei een pakket gepresenteerd kan worden ‘ Volgens de krant wordt er gekeken ‘naar het opheffen van de bibliobus, het sluiten van de vestiging in Zwanenburg, het verlagen van het aantal personeelsleden en, opvallend, het terugdringen van het aantal directeuren binnen het Cultuurgebouw.’

Op de website van de bibliotheek geeft de directie een toelichting op de situatie: ‘In diverse lokale en regionale media zijn deze week artikelen verschenen over bezuinigingen bij de Bibliotheek Haarlemmermeer. In deze artikelen wordt onder andere gesproken over de mogelijke sluiting van de Bibliotheek Zwanenburg en het stopzetten van de diensten van de Bibliobus.

De gemeente Haarlemmermeer heeft voor de periode 2013-2014 de Bibliotheek Haarlemmermeer een bezuinigingsdoelstelling van ruim €400.000 meegegeven. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zijn in de afgelopen maanden een tiental scenario's onderzocht. Deze hebben geleid tot een voorgenomen besluit. In de komende maanden worden deze scenario's verder uitgewerkt, op hun haalbaarheid onderzocht en afgestemd met de gemeente.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en besluitvorming. Wij vragen uw begrip voor de onzekerheid die er nu is en het feit dat onze medewerkers op niet alle vragen een antwoord hebben.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie