HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Afspraak uitgevers en bibliotheken over aanbieden e-books: geen generieke regeling
28-02-2012
Na veelvuldig overleg met de Groep Algemene Uitgevers (GAU) door Hans van Velzen (voorzitter VOB Inkoopcommissie), Henk Das (Directeur NBD Biblion) en Diederik van Leeuwen (Directeur BNL en lid van de VOB Inkoopcommissie) is overeenstemming bereikt over de wijze waarop e-books van algemene uitgevers beschikbaar gesteld kunnen gaan worden, zo meldt de VOB vandaag in een brief aan haar leden.
Het overleg met de GAU heeft niet geleid tot een generieke afspraak.
De uitgevers zullen individueel benaderd worden door NBD Biblion om per uitgever e-books in te kopen. 'De VOB Inkoopcommissie zal de werkwijze en prijsafspraken in nauw overleg met NBD Biblion vaststellen en monitoren en de Stichting Bibliotheek.nl draagt zorg voor de optimale toegankelijkheid en beschikbaarheid van de aldus verkregen e-boeken,' zo wordt gesteld in de brief.
Stichting Bibliotheek.nl schrijft op haar website over de procedure: 'Stichting Bibliotheek.nl zal namens de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) een aanbod ontwikkelen voor de openbare bibliotheken. Daartoe zal zij in samenwerking met inkooporganisatie NBD|Biblion direct met uitgevers in contact treden om de e-books in te kopen.'

Ap de Vries, directeur van de VOB, stelt in de brief dat de gekozen constructie enerzijds recht doet aan specifiek maatwerk dat de inkoop van e-boeken vraagt, en anderzijds 'bouwen we in samenwerking met de deelnemende uitgevers ook kennis op over de inzet en impact van e-boeken binnen de branche. Op deze wijze verwachten de partijen dat er een gezonde ontwikkeling gaat plaatsvinden waarbij het aanbod en de vraag stapsgewijs kunnen groeien.'

De GAU stelt op haar website: 'Het e-boek is een ander product dan het gedrukte boek. Het heeft meer en andere functionaliteiten, wordt op allerlei apparaten aangeboden, toegang kan op afstand worden geregeld en die kan variëren van permanente toegang tot vele vormen van tijdelijke toegang. Individuele uitgevers experimenteren met verschillende businessmodellen met talloze retailers in de markt. Deze retailers creëren op zichzelf weer nieuwe diensten in de markt. (...) Stichting Bibliotheek.nl zal hierin namens de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) een aanbod ontwikkelen voor de openbare bibliotheken.'
De GAU suggereert verder in het bericht dat Bibliotheek.nl aan de openbare bibliotheken e-books kan gaan aanbieden die 'tijdelijk geleverd' worden via het door de boekhandels en uitgevers te ontwikkelen digitale platform.

'Het is de bedoeling dat de inkoop van e-boeken gaat leiden tot een significant aanbod van algemene literatuur op korte termijn. Het is onze verwachting dat er vanaf medio dit jaar uitleningen kunnen plaatsvinden, zowel binnen het basislidmaatschap van de bibliotheekleden als daarbuiten tegen een (geringe) extra vergoeding. De bekostiging van de infrastructurele basisvoorziening zal plaatsvinden vanuit de reeds beschikbare VOB-omslaggelden,' aldus De Vries in zijn brief.

Verder wijst De Vries er op dat er, zoals al eerder aangekondigd, dit voorjaar een aanbod aan e-books beschikbaar zal komen in de vorm van online lezen (middels de zogeheten Public Library Online) en er zullen een app voor iPad en een website met gratis rechtenvrije e-books gelanceerd worden. Daarnaast zal er een uitbreiding van de eBooks Eregalerij plaatsvinden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VOB van 7 juni a.s zal aan de vergadering een voorstel worden voorgelegd voor de inkoopopties van e-books en andere e-content in de komende een tot twee jaar, zo besluit de brief.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie