HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Scholieren houden van lezen
05-03-2012
Eerste meetronde monitor de Bibliotheek op school veegt de vloer aan met de opvatting dat de leeslust van kinderen onder de maat zou zijn.
Maar liefst ruim 90 procent van de basisschoolleerlingen houdt van lezen, meer dan driekwart van hen leest dagelijks of wekelijks voor zijn plezier thuis een boek. Dat is een van de uitkomsten van de eerste meetronde van de monitor de Bibliotheek op school, het nieuwe digitale instrument waarmee de bibliotheek haar meerwaarde in de samenwerking met de school in kaart kan brengen. De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leesconsulenten, leerkrachten en leerlingen. Vorig jaar november is de monitor voor het eerst uitgeprobeerd met een geselecteerde groep bibliotheken en scholen. In totaal hebben 22 bibliotheken en 74 scholen (440 leerkrachten, bijna 4000 leerlingen) de vragenlijsten via het internet ingevuld, zo bericht Kunst van Lezen.

Uit de eerste meetronde komt de populariteit van lezen onder basisscholieren naar voren. Daarnaast blijkt dat veel leerkrachten voorlezen maar dat andere vormen van leesbevordering er bekaaid afkomen. Leerlingen laten weten zij van de leerkrachten weinig boekentips krijgen. Ten slotte geeft de monitor een beeld van de schoolbibliotheek en de leesconsulent: bijna de helft van de deelnemende scholen heeft een schoolbibliotheek met een collectie van gemiddeld 3,6 banden per leerling. Dat is ten opzichte van het landelijke streefcijfer van 5 aan de lage kant. Het opleidingsniveau van de leesconsulenten is hoog, zij zijn in grote meerderheid hoog (hbo) tot zeer hoog (universitair) opgeleid.

Momenteel wordt de monitor voor de volgende ronde van gegevensverzameling voorbereid. Die wordt dit najaar gehouden. De monitor zal dan beschikbaar zijn voor alle bibliotheken en scholen in Nederland. Vooraf kunnen bibliotheken scholen al informeren met behulp van de demoversies, die bevatten de vragenlijsten voor respectievelijk leerkrachten, leerlingen en leesconsulten. Zie ook de nieuwsbrief.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie