HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Petitie roept branche op duidelijker stelling te nemen in debat over internetvrijheid
06-03-2012
Met een petitie roepen Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) op duidelijker stelling te nemen in het debat over internetvrijheid dat onlangs in de Verenigde Staten en Europa is opgelaaid naar aanleiding van (aanstaande) besluitvorming rondom antipiraterijverdragen en -wetgeving als SOPA, PIPA en ACTA.
Jeroen de Boer, werkzaam bij Bibliotheken Midden-Fryslân als coördinator van de afdeling muziek en Edwin Mijnsbergen, publicist, blogger en projectmedewerker bij onder andere Bibliotheek Oosterschelde, menen dat de bibliotheekbranche te weinig zichtbaar is in dit debat en willen met de petitie de VOB oproepen zich duidelijker uit te spreken. ‘De bibliotheeksector is onzichtbaar in het debat over internetvrijheid. Dit is een onderwerp dat met blokkades van The Pirate Bay of voorgestelde verdragen als ACTA erg actueel is. Omdat bibliotheken een vrije toegang tot informatie zouden moeten bieden is deze onzichtbaarheid zeer ongewenst,’ zo stellen De Boer en Mijnsbergen.

Op 18 januari richtten De Boer en Mijnsbergen zich al tot de VOB met een open brief.  Zij stelden daarin onder andere dat het inperken van het begrip fair use en het aanhalen van de teugels wat betreft juridische aansprakelijkheid in het kader van bovengenoemde verdragen en regelingen ertoe kan leiden dat bibliotheken of hun gebruikers in de ogen van auteursrechthebbenden een strafbaar feit plegen. ‘Aan een belangrijk begrip als netneutraliteit wordt getornd door een industrie die slechts eigen financiële belangen belangrijk vindt. Wij vinden dan ook dat Nederlandse bibliotheken, als verspreiders van het vrije woord en informatie, in deze discussie hun stem zouden moeten laten horen. Wanneer wij onze rol inzake mediawijsheid als kernopdracht naar buiten brengen en stevig inzetten op de digitale bibliotheek lijkt dit ons een vanzelfsprekendheid. Is dit ook het standpunt van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en kunnen wij verwachten dat zij dit kenbaar maakt richting de beleidsbepalers, maar ook richting alle anderen die op de één of andere manier betrokken zijn bij het bibliotheekwerk?’ aldus De Boer en Mijnsbergen.

De VOB kwam ruime twee weken later met een reactie, die volgens De Boer en Mijnsbergen echter onbevredigend, want te afwachtend, is.
Ap de Vries, directeur van de VOB, wees er in zijn reactie op dat het de leden zijn die de VOB-agenda bepalen, dat FOBID, waarin de VOB vertegenwoordigd is, zich al uitgesproken heeft over ACTA en verder dat bibliotheken ook belang hebben bij goede afspraken en regelgeving op het gebied van downloaden, mede met het oog op goede verhoudingen met de boekenbranche. ‘De ACTA ondertekening door de Europese commissie op 26 jan. j.l. betekent nog niet dat het een feit is. Het Europees Parlement zal er ook nog mee in moeten stemmen. Dat is nog geen gelopen race. Daarom stel ik me voor dat jullie met jullie vaardigheden op internet mee helpen om bewustzijn te creëren en het belang van bibliotheken in deze te versterken,' aldus De Vries in zijn reactie.

De Boer en Mijnsbergen hebben de handschoen nu opgepakt met de petitie en met het voornemen een website, openbibliotheken.nl, te ontwikkelen waarop online content ontsloten zal moeten worden die onder vuur komt te liggen wanneer verdragen als ACTA doorgang vinden.

De petitie is inmiddels getekend door ruim 130 mensen. Onder anderen Mark Deckers en Erna Winters hebben zich op hun blogs achter de petitie gesteld.

De VOB stelt in een eerste reactie op het initiatief van De Boer en Mijnsbergen op Twitter: 'Goed dat de branche zich laat horen over ACTA. De VOB werkt nauw samen met Fobid. In 2e Kamer is er al 'n motie tegen ingediend 33001/21'

Verschillende internationale en buitenlandse bibliotheekorganisaties hebben zich reeds uitgesproken tegen wetten en verdragen als ACTA, PIPA en SOPA, zoals de IFLA in haar Position Statement on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en de American Library Association (ALA) en de Library Copyright Alliance (LCA) tegen SOPA en PIPA. Overigens is de behandeling van SOPA/PIPA in het Amerikaanse Congres vanwege de storm van protesten uitgesteld.

Voor meer achtergrondinformatie over SOPA, ACTA en het debat over internetvrijheid, zie het artikel van Jeroen de Boer in het meest recente nummer van InformatieProfessional of het artikel van Brenno de Winter in het meest recente nummer van Digitale Bibliotheek (inlog nodig)

Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie