HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Adviesaanvraag over Beleidsplan 2013-2016 SIOB bij Raad voor Cultuur
10-03-2012
Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft in zijn Adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2013-2016 d.d. 15 februari 2012 verschillende vragen voorgelegd aan de Raad voor Cultuur aangaande de subsidieaanvraag van een 'ondersteunende instelling openbare bibliotheken'.  Hiermee wordt het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB)  bedoeld.
Zijlstra legt de volgende vragen voor aan de Raad voor Cultuur:
  • Onderschrijft u de door de aanvrager gekozen speerpunten en prioriteiten?
  • Is de ondersteunende regierol effectief en efficiënt ingevuld?
  • Deelt u de zienswijze van de aanvrager dat ontwikkeling de grondslag vormt van alle 5 kernfuncties, gelet op het feit dat ook de functie lezen en literatuur deel uitmaakt van die kernfuncties? Mijn Hoofdlijnenbrief actualisering bibliotheekwetgeving van 7 december 2011 geeft aan dat ook deze functie - mede gericht op ‘ontspanning’ - tot de kern van het bibliotheekwerk behoort.
Het gaat om een subsidiebedrag van € 14.440.000 (dat is inclusief Aangepast lezen, het vroegere blindenbibliotheekwerk, waar een kleine € 11 miljoen mee gemoeid is).

Desgevraagd zei Maria Heijne, directeur van het SIOB, dat er nog een publieksversie van het beleidplan 2013-2016 wordt gepubliceerd. De subsidieaanvraag moest op een formulier dat onvoldoende ruimte biedt voor het hele plan.
De brief met de adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2013-2016 staat op de site van de rijksoverheid.
De commissie bibliotheken van de Raad voor Cultuur bestaat uit Ben Peperkamp (voorzitter), Said El Haji, Carola Hageman, Henk Kraima, Chris Frowein, Thijs Kuipers en Nan van Schendel.

Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie