HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams minister Schauvliege pleit voor bibliotheken op stations en boekhandels in bibliotheken
11-03-2012
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft bij de presentatie van het onderzoek 'Koop-, leen-, en leesgedrag in Vlaanderen' op 1 maart jl. onder andere gepleit voor uitleenpunten op stations, de realisering van strandbibliotheken en de integratie van een boekhandel of verkooppunt in bibliotheken als manieren om het boek meer zichtbaar en beschikbaar te maken.
Het onderzoek 'Koop-, leen- en leesgedrag in Vlaanderen' is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos Synovate en is het eerste grootschalige onderzoek op dit gebied sinds 1994.

Enkele van de conclusies van het onderzoek:
 • 70% van de respondenten zegt in het afgelopen jaar ten minste één boek gelezen te hebben (tegenover 57% bij het vorige onderzoek)
 • 61% zegt afgelopen jaar weleens een boek gekocht te hebben; 43% heeft het afgelopen jaar een boek geleend.
 • Vrouwen (81%) hebben het afgelopen jaar vaker een boek gelezen dan mannen (61%).
 • De grootste lezers situeren zich in de leeftijdscategorieën 18 tot 24 jaar (80%), 35 tot 44 jaar (78%), 45 tot 54 jaar (75%) en 55 tot 64 jaar (72%). 65-plussers en de groep actieve 25 tot 34-jarigen lezen minder vaak boeken.
 • Het aandeel van fictie (85%) en non-fictie (83%) is vergelijkbaar. Binnen fictie zijn literatuur (59%) en spannende boeken (53%) de toppers; bij non-fictie zijn vrijetijdsboeken (huis, tuin en keuken) (47%) en reisgidsen (43%) het meest populair.
Voor een overzicht van de belangrijkste conclusies, zie hier.

In haar toespraak bij de presentatie van het onderzoeksrapport noemt minister Schauvliege drie punten waaraan nog gewerkt moet worden. Om te beginnen nog meer leesbevordering. Om op dit gebied tot meer resultaten te komen heeft de minister de Stichting Lezen geïntegreerd in het Vlaams Fonds voor de Letteren. 
Verder wil Schauvliege boeken meer zichtbaar en beschikbaar maken. ´Ik denk bijvoorbeeld aan de integratie van boekhandels of uitleenpunten in de (openbare) stations. (...) Een ander mooi voorbeeld van hoe boeken naar hun potentiële lezers kunnen stappen, is de strandbibliotheek. (...) Nog een mogelijkheid is de integratie van een boekhandel of  verkooppunt in de bibliotheek: de ruime inplanting van bibliotheken in Vlaanderen geeft velen de kans te proeven van de letteren en hun smaak te ontwikkelen. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat lenen aanzet tot kopen,' aldus Schauvliege. Ze wijst in dit verband ook op de mogelijkheid nog meer de samenwerking met het onderwijs te zoeken. 'Via het project “Bib op school” wil Bibnet een blijvende samenwerking met lokale secundaire scholen uitbouwen,' zo meldt Schauvliege.
Als laatste punt noemt ze de noodzaak tot meer professionalisering: 'De sector moet goed uitmaken welke innovatieve diensten en digitale middelen ze kunnen ontwikkelen om de informatiestroom en de service naar de lezers te verbeteren met het oog op een blijvendrijk en gediversifieerd aanbod. Boek.be en Bibnet wisselen nu al databankgegevens uit. Ik roep de andere leden van het BoekenOverleg op hierop in te spelen. Op deze manier krijgt het hele boekenvak geïntegreerde informatie over auteurs, boeken en leeservaringen, waaruit men weer lessen kan trekken voor een betere samenwerking.'

Bij de presentatie van het rapport overhandigde de boekensector ook een Actieplan, waarover de minister met het BoekenOverleg in gesprek zal gaan.

In dit actieplan vraagt de boekensector de minister onder andere:
 • ondersteuning voor een campagne ter versterking van het imago van het boek rond de kerngedachte 'lezen is tijd stelen voor jezelf'. 
 • dat ze initiatieven stimuleert voor genres die niet altijd even zichtbaar zijn: kinder- en jeugdliteratuur, poëzie, graphic novels, essay en literaire non-fictie;
 • het stimuleren van aandacht voor boeken en leesplezier in het onderwijs en in de lerarenopleiding;
 • zich te blijven inzetten voor de handhaving van de spreiding van bibliotheken en boekhandels, zodat een gezond boekenlandschap gegarandeerd kan blijven;
 • samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen te stimuleren en ondersteunen;
 • de uitwisseling van databankgegevens tussen Boek.be en Bibnet te ondersteunen; de andere leden van het BoekenOverleg bekijken hoe ze hierop kunnen inspelen;
 • ondersteuning van projecten voor auteurs, boekhandels, bibliotheken, leesbevordering door het ontwikkelen van innovatieve diensten en digitale middelen om de informatiestroom en de servicegraad naar de klant/bibliotheekgebruiker/lezer te verbeteren met het oog op het blijvend kunnen aanbieden van een gediversifieerd en cultureel rijk aanbod;
 • het innovatieve ontwikkelingsproject Vlaams E-boekplatform te blijven ondersteunen en de resultaten van het project ernstig te evalueren.
Voor de volledige tekst van het onderzoek en het actieplan, zie hier.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie