HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Particuliere bibliotheken open in Assen
13-03-2012
Afgelopen weekend zijn in de Asser wijken Peelo en Vredeveld twee bibliotheekvoorzieningen geopend die voortgekomen zijn uit particulier initiatief.
Zoals eerder bericht moest Bibliotheek Assen vanwege bezuinigingen vorig jaar besluiten de vier wijkfilialen, Kloosterveen, Marsdijk, servicepunt Vredeveld en Peelo te sluiten. De filialen Vredeveld en Peelo zijn enkele maanden geleden gesloten, die in Kloosterveen en Marsdijk gaan in 2013 dicht.

Een inwoonster uit Assen, Teresa Kloosterhuis, ontwikkelde vervolgens het plan om als alternatief voor de gesloten filialen een nieuwe bibliotheekvoorziening te ontwikkelen, die zij Leencafé noemt. Afgelopen weekend zijn de eerste twee van dergelijke Leencafés geopend, in de wijken Assen-Oost (Vredeveld) en Peelo, zo meldt RTV Drenthe.

In de Leencafés kunnen de gebruikers voor vijftien euro per jaar, elke week zes boeken lenen. Het filiaal in Peelo is op elke doordeweekse dag geopend en het filiaal in Assen-Oost van maandag tot en met donderdag.

De Leencafés zijn tot stand gekomen in samenwerking met wijkverenigingen en zijn ook gevestigd in wijkgebouwen. Om boeken te kunnen lenen, dient men dan ook lid te worden van deze wijkverenigingen.
Kloosterhuis omschrijft de Leencafés als ontmoetingsplekken in de wijk waar men boeken en speelgoed kan lenen. 'Voor jonge gezinnen en oudere mensen is het niet altijd mogelijk om naar de bibliotheek in het centrum te gaan. Dan is het fijn om in je eigen wijk een plek te hebben waar je naartoe kunt gaan en in dezelfde tijd ook even naar de supermarkt of een andere winkel voor wat boodschappen kunt gaan. Daarnaast heeft het Leencafé wat mij betreft ook een ontmoetingsfunctie,' aldus Teresa Kloosterhuis tegenover het Asser Journaal.

De Leencafés worden gerund door een team van zo'n 20 vrijwilligers, die ook verschillende activiteiten organiseren, zoals voorleesmiddagen voor kinderen en knutselactiviteiten.

De collectie kwam mede tot stand door via verschillende inzamelpunten in de stad boeken in te zamelen. De weggeefwinkel, de Kiekshop en ABN-Amro doneerden vele boeken en de bibliotheek stelde honderden exemplaren beschikbaar ter overname. Vanuit het Rabofonds kreeg het Leencafé een subsidie van 10.000 euro. In beide filialen zijn ruim tweeduizend boeken aanwezig om uitgeleend te worden.

Teresa Kloosterhuis is met haar initiatief genomineerd voor de STER-verkiezing van weekblad Libelle. een wedstrijd voor sterke vrouwen die zich inzetten voor een goed maatschappelijk doel.

Zie ook dit eerdere bericht.

Een ander geval waar op initiatief van burgers een alternatief voor gesloten bibliotheekvoorzieningen gerealiseerd werd, is Boxmeer, waar BiblioPlus zich door bezuinigingen genoodzaakt zag vestigingen te sluiten in onder andere Overloon en Vierlingsbeek. Dankzij initiatieven van burgers bleef er in deze kerkdorpen echter toch een bibliotheekvoorziening behouden. Zie onder andere dit en dit bericht en het laatste nummer van Bibliotheekblad, waarin in het artikel 'Burgers op de bres voor hun bieb' beschreven wordt hoe dit proces in Boxmeer verliep.
Een ander voorbeeld is Helmond, waar door bezuinigingen onder andere het filiaal Brouwhorst met ingang van 2012 dicht moest.  Directrice Marianne van Mierlo van basisschool De Straap besloot daarop als alternatief in haar school een wijkbibliotheek voor de volwassenen in de wijk in te richten. Zie dit bericht.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (13)

Rob Pronk
15-3-2012 12:51
Ben toch benieuwd hoe dit soort van amateurbibliotheekjes (mogen ze het woord bibliotheek wel gebruiken?) dan hun leengelden gaan afdragen aan de Stichting Leenrecht.
Ap de Vries
15-3-2012 21:24
Van harte eens met Rob Pronk. Ze noemen zichzelf 'Leencafe's'. Waarom noemt het Bibliotheekblad deze initiatieven dan toch bibliotheken? Dat is de kat op het spek binden van naar bezuinigingsmogelijkheden zoekende gemeentebesturen.
Jan de Waal
18-3-2012 19:39
 Ik vind het juist een prima ontwikkeling, een sterke bibliotheekcentrale in het hart van de stad die professioneel een aantal vrijwilligers en andere liefhebbers ondersteunen in de verschillende activiteiten zoals in het organiseren van uitleen van boeken maar ook in het opzetten van voorleesmiddagen voor kinderen en knutselactiviteiten. Met een mooi woord heet dit "crowdsourcing". Bibliotheken hebben juist een taak in dit proces en zouden het veel meer moeten stimuleren. Hiermee laat je het belang van lezen zien en in betere tijden zijn deze vrijwilligers de eerste die een baan bij een bibliotheek moeten krijgen. Ik zou graag willen dat in meer steden dit soort initiatieven worden opgezet. Deze vrijwilligers snappen dat lezen en iets rondom taal iets organiseren belangrijk is. Nu moeten wij als bibliotheken nog snappen dat we dit soort processen met beide armen moeten ondersteunen en dan komt het met die afdracht ook wel goed. Meer "mee  denken en "anders" denken zou wel eens goed zijn voor ons vak dan alleen in regeltjes denken.
Nan van Schendel
18-3-2012 22:24
Bij mij overheerst het besef dat wij iedereen die bij het bibliotheekwerk betrokken wil zijn, hard nodig zullen hebben. Het uitlenen van boeken is een onderdeel van onze taken dat door digitalisering en bezuinigingen niet meer in dezelfde mate en met dezelfde spreiding als voorheen uitgevoerd zal worden. Mensen die vrijwillig 1 functie (uitlenen) willen uitvoeren, dienen wij te koesteren met onze kwaliteit en te steunen met onze deskundigheid. Zodat voor mensen voor wie dat nodig is, 't lenen van boeken dichtbij blijft. Professionele bibliotheeknetwerken moeten in staat zijn om vrijwillige initiatieven te scheiden van politiek opportunisme. Evenzo zou ik graag zien dat onze organisaties zo flexibel zijn dat betrokken inwoners in particuliere initiatieven deel uit kunnen maken van ons professionele netwerk.

Ap de Vries
19-3-2012 22:54
Beste Nan en Jan. Als dit nu bewust beleid was van gemeente en bibliotheek samen, dan zouden jullie reacties op kunnen gaan. Maar hier wordt eerst botweg bezuinigd door de gemeente. Prima dat dan anderen in dat gat springen. Maar als we dat vanuit onze professionaliteit c.q. onze branche zelf gaan zitten stimuleren of daar actief aan meewerken, dan zijn we hard bezig die professionaliteit helemaal weg te bonjouren. Want dan legitimeren we zelf de bezuinigende gemeente. Dan zal er van professioneel bibliotheekwerk snel niet veel meer over zijn. 
Wim Keizer
30-3-2012 10:10
Libelle nummer 14 (30 maart t/m 5 april) stelt Teresa Kloosterhuis uit Assen kandidaat als STER: STerke Vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat.
"Toen ik hoorde dat de bieb ging sluiten baalde ik. Nu zouden we helemaal naar het centrum moeten. Er moest iets nieuws komen en dat moest meer zijn dan een bieb alleen. Ik wilde een plek zonder poespas als computers en games. Een old-school-bibliotheek, waar buurtgenoten een boek of speelgoed kunnen lenen, maar ook een kopje koffie met elkaar kunnen drinken of kunnen meedoen aan een activiteit."
"Ook in andere steden sluiten veel kleine bibliotheken. Ik zou het geweldig vinden als Het Leencafé zich verspreidt over het hele land. Het brengt buurtgenoten bij elkaar en gaat eenzaamheid tegen."

We weten al jaren dat de klant koningin is. Nu Libelle deze klant als STER heefrt gekandideerd, moeten we ons serieus afvragen of Haagse kringen van het Nederlandse openbare bibliotheekwerk de aansluiting met de leners niet aan verliezen zijn. Of al verloren hebben.
VOB, SIOB, Bibliotheek.nl, VNG, IPO, OCW: lees ook eens de Libelle!


Ap de Vries
30-3-2012 11:49
Als directeur van een werkgeversorganisatie betrek ik ook de werkgelegenheid bij mijn overwegingen. Het land vol met door vrijwilligers gerunde leencafe's. Kan. Maar schrik dan niet dat binnen een paar jaar de helft van de professionele bibliothecarissen en andere bibliotheekmedewerkers op straat staat. En zeggen we zelf niet dat we in onze branche niet van alleen de uitleen zijn maar vooral van de leesbevordering en media-educatie? Kijk dan goed naar het Libelle artikel: daar worden computers en games weggezet als poespas van de bibliotheek.... Dan blijf ik graag in de buurt van het verheffingsideaal. Ongelooflijk, Jan en Wim, dat jullie zomaar de professionaliteit van jullie vak te grabbel gooien en de openbare bibliotheken uitleveren aan bezuinigende gemeenten!  
Wim Keizer
30-3-2012 12:38
Ik heb niet het idee dat Ap de Vries de hierboven staande bijdrage van Nan van Schendel, waar ik mij bij aansluit, helemaal goed begrepen heeft.

Fijn dat hij zich sterk maakt voor de werkgelegenheid van professionale bibliothecarissen, maar de defensieve aanpak die uit z'n reacties spreekt zal ons evenmin helpen als hij professionele postbodes heeft geholpen.

En als gemeenten toch - ondanks alle te waarderen pogingen, ook van de VOB,  ze daarvan te weerhouden - flink bezuinigen, wees dan blij dat er betrokken burgers zijn die het initiatief in eigen handen nemen.

Kijk ook naar het zeer genuanceerde artikel dat Thijs Kuipers en Marjan Middelkoop daarover publiceerden in Bibliotheekblad 3/2012.

En  vraag je eens af, wat ik al jaren doe, voor wie iets als de NBC+ precies bedoeld is en steun mij nou eens in m'n vraag om een serieuze kosten-baten-analyse daarvan.

Overigens denk ik niet dat voor volksverheffing primair computers en games nodig zijn, maar vooral goede en mooi geschreven boeken die makkelijk bereikbaar zijn voor iedereen. Daarin kunnen computers een rol hebben, maar ook kleinschalige wijkvoorzieningen.
Ap de Vries
30-3-2012 16:13
Ik blijf mij hard maken voor de belangen van bibliotheekorganisaties. Niet alleen omdat ik daarvoor word inhuurd, maar vooral omdat ik er van overtuigd ben dat deze organisaties nog altijd en ook in de nabije toekomst de beste garantie beiden voor professioneel openbaar bibliotheekwerk, breed toegankelijk en laagdrempelig met een echt aanbod op leesbevordering, bestrijding laageletterdheid, samenwerking met onderwijsinstellingen, toegang tot kennis, informatie en cultuur en bevordering mediawijsheid. Dat mensen uit onze branche daar kennelijk anders over denken en dat actief willen uidragen, het moet allemaal kunnen. Maar nogmaals: kijk dan niet raar op als je gevoeglijk wordt wegbezuinigd en wees dan niet boos als je je baan verliest en professionele bibliotheken worden opgeheven ten gunste van goedbedoelde vrijwilligersinitiatieven.   
Wim Keizer
30-3-2012 19:32
Moet ik nu begrijpen dat Jan de Waal, Nan van Schendel en ik er de oorzaak van zijn dat gemeenten op bibliotheekwerk bezuinigen?

Of dat wij dergelijke bezuininigingen toejuichen?

Of dat het aan de koppen van Bibliotheekblad ligt?

Erna Winters
3-4-2012 12:35
als je redeneert vanuit de gedachte dat zonder professionele ondersteuning met name de uitleenpoot van de bibliotheek geen bestaansrecht heeft, dan heb je de (lokale) politieke discussie de afgelopen jaren niet gevolgd. Veel politici vinden dat bibliotheken er zijn voor het voldoen van een recreatieve behoefte van mensen, en dat daar best een profijtbeginsel op los gelaten mag worden. Ten slotte is een lidmaatschap van een tennisvereniging of voetbalclub ook vele malen hoger dan het lidmaatschap van de bibliotheek.
Wat je boven water moet zien te houden, en op moet focussen is dat leesbevordering voor kinderen en taalzwakkeren professionele ondersteuning behoeft, dat mediawijsheid bevordering ook professionals nodig heeft. Ik ben het met Jan de Waal en Nan van Schendel eens dat je moet durven om goed naar je dienstverlening te kijken en durft te benoemen wat je op een andere manier, via ondersteuning vanuit 'de community' wilt organiseren, zodat we namelijk ook tijd en geld vrij spelen voor die volksverheffing, die lees-  en mediawijsheidbevordering. Want laten we reeel zijn, in heel veel bibliotheken, ook de onze, gaat nog heel veel tijd en geld om in de uitleenpoot, die toch grotendeels is ten behoeve van recreatief lezen. Dat is op de lange termijn echt geen houdbare businesscase meer, dus tel je knopen als bibliotheekdirecteur en verzin een list. En dit is er één van.
Lotte Sluyser
3-4-2012 14:24
Het is mooi dat als er gaten vallen in de bibliotheekvoorziening, sterke en betrokken mensen naar voren komen om dit soort dingen te organiseren. Die mensen zijn onze partners, zij hebben dezelfde idealen.
Het risico is dat de continuiteit niet gewaarborgd is, door eenmalige sponsoring en door gebrek aan infrastructuur en kennis over de professie.
Daar is een rol voor de Bibliotheek - spring erin en doe het samen. En laat daarmee zien wat de Bibliotheek toevoegt.
En als dit alles dezelfde meetbare resultaten heeft (leden, uitleningen, bezoekers) voor minder geld, dan is een nieuw model geboren en kunnen bibliotheken functioneren voor minder geld. 
Als het bereik echter minder is (en dat verwacht ik), dan kan je de politiek tonen dat aan betere resultaten subsidiekosten zitten.
Er is dus m.i. niets zorgwekkends aan deze ontwikkelingen maar wel de noodzaak om proactief te blijven samenwerken, netwerken en lobbyen. En... certificeren, maar dan met een minder strakke definitie over wat een Bibliotheek zou moeten zijn.
Marjan Middelkoop
20-4-2012 12:10
Boeiende discussie. Ik denk, Lotte e.a., dat we tot een nieuwe menging van beroepskrachten en vrijwilligers moeten komen. Enerzijds moeten we het kennisniveau van de medewerkers t.b.v. van de leesbevordering, de mediageletterdheid en de verwijzing naar inhoudelijke expertises aanzienlijk verhogen. We hebben veel kennis weggeorganiseerd de afgelopen jaren. Anderzijds kan en zal de uitleenfunctie grotendeels door vrijwilligers/local communities worden overgenomen. Dit is zeker niet overal mogelijk; het vergt veel coordinatie, sterke trekkers en langdurig commitment. Jos van der Lans (oud 1e kamerlid groen-links, cultuurpsycholoog) schrijft  interessante artikelen over dit onderwerp, gericht op de welzijnssector, maar ook van toepassing op ons.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie