HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheken weren Waalrenaren
14-03-2012
Vanaf 1 april schrijven bibliotheken in Eindhoven en De Kempen geen abonnees uit Waalre meer in.
De bibliotheken in De Kempen houden met ingang van april de deuren dicht voor inwoners van Waalre, aldus Omroep Brabant. Tot 1 april heeft Waalre nog een eigen boekenuitleen. Daarna zal de gemeente daar niet meer voor betalen. Onderhandelingen met andere bibliotheken in Eindhoven en De Kempen om ook Waalre te bedienen zijn vastgelopen. De bibliotheken hebben nu besloten dat zij inwoners van Waalre niet als abonnee zullen inschrijven. Waalrenaren zullen voor het lenen van boeken hun heil buiten de regio moeten zoeken.

Nadat de gemeente Waalre besloot per april de subsidie aan Bibliotheek de Kempen stop te zetten, is aan de Bibliotheek Eindhoven gevraagd of die in drie brede scholen en een dorpshuis een bibliotheekvoorziening wilde inrichten. Bovendien wilde Waalre dat haar inwoners een abonnement zouden kunnen nemen bij de Bibliotheek Eindhoven. Daar wilde men dat wel, mits Waalre daarvoor betaalde. Hierover kon geen overeenstemming bereikt worden. Op de website van de Bibliotheek Eindhoven (zie aldaar de rubriek Nieuws) is over deze kwestie een gezamenlijke verklaring te lezen van een zevental bibliotheekdirecteuren uit de regio:

‘Per 1 april a.s. zal de Bibliotheek de Kempen de uitvoering van bibliotheekwerk in de gemeente Waalre staken. De gemeente Waalre heeft de subsidie aan de bibliotheek beëindigd. In de afgelopen maanden is er overleg geweest in de regio over de gevolgen. Op verzoek van de gemeente Waalre heeft de Bibliotheek Eindhoven een aanbod gedaan voor de uitvoering van bibliotheekwerk voor de inwoners van Waalre. Dit aanbod hield in: op één locatie een bibliotheekpunt, drie mediatheken in brede scholen en de mogelijkheid voor inwoners van Waalre om een abonnement te nemen bij de Bibliotheek Eindhoven.
Tot nu toe is over dit aanbod geen overeenstemming bereikt tussen de gemeente Waalre en de Bibliotheek Eindhoven. Breekpunt is de geringe subsidie.

Tot 1 april kunnen inwoners van Waalre gebruik maken van de bibliotheekvestiging De Leesakker. Omdat per 1 april de gemeente Waalre niet meer beschikt over een volwaardige bibliotheekvoorziening ontstaat in de regio een uniek probleem. Gewoonlijk kunnen inwoners een abonnement nemen bij een andere bibliotheek. Een abonnement op de bibliotheek kost echter meer geld dan de eigen bijdrage die abonneehouders betalen. De rest wordt door gemeenten betaald. Nu de gemeente Waalre stopt met bibliotheekwerk, zullen inwoners zich wenden tot bibliotheken in de regio. Gevolg is dat de lasten van een abonnement op het bordje van de bibliotheken en de gemeenten in de regio komen, terwijl de gemeente Waalre als ‘freerider’ zelf geen bijdrage meer levert. Daardoor zou subsidiegeld van andere gemeenten in de regio worden aangewend voor de gemeente Waalre. De directies van de bibliotheken in de regio vinden dat ongewenst.

De bibliotheken in de regio willen niets liever dan de inwoners van Waalre bibliotheekdiensten leveren, maar kunnen het probleem dat de gemeente Waalre heeft gecreëerd niet oplossen. De bibliotheken hebben besloten daarom voorlopig een ledenstop in te voeren voor inwoners uit Waalre. Dat betekent dat zij zich niet als abonneehouder kunnen inschrijven bij bibliotheken in de regio. De bibliotheken hopen dat met de gemeente Waalre alsnog een regeling getroffen kan worden, zodat de ledenstop kan worden beëindigd. Dat kan als Waalre het bibliotheekwerk weer voldoende subsidieert.

Stichting Bibliotheek De Lage Beemden, S. Fransen, directeur
Stichting Bibliotheek Dommeldal, L.Pruijn, directeur
Stichting Bibliotheek Helmond De Peel, R.Hakvoort, directeur
Stichting Bibliotheek Veldhoven, D.Prinsen, directeur
Stichting Bibliotheek De Kempen, A.J.M. Schellens, directeur.
Stichting Bibliotheek Best, I. van Beek, directeur
Stichting Bibliotheek Eindhoven, H.P.Veen, directeur’

Ook Bibliotheek De Kempen komt op haar website met een verklaring, waarin onder andere te lezen valt: 'De gemeente Waalre betaalt na 1 april geen subsidie meer voor openbaar bibliotheekwerk. Die subsidie is nodig om inwoners een betaalbare bibliotheekvoorzieningen te kunnen aanbieden. Nu die subsidie vervalt, kunnen inwoners van de gemeente Waalre helaas niet zomaar bij buurgemeenten terecht voor een bibliotheekabonnement. Dat zou namelijk betekenen dat die buurgemeenten opdraaien voor de kosten die de gemeente Waalre zelf niet wil maken. Het ongelukkige gevolg van deze situatie is dat bibliotheken in buurgemeenten inwoners uit de gemeente Waalre niet kunnen inschrijven als nieuw lid. Dit kan pas weer als de gemeente Waalre het bibliotheekwerk voldoende subsidieert.'

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft verantwoordelijk wethouder Piet van Dalen van Waalre  toegezegd dat er per 1 april in gemeenschapshuis 't Hazzo een tijdelijke bibliotheekvoorziening voor kinderen tot twaalf jaar en 65-plussers gerealiseerd is. Hans Veen van Bibliotheek Eindhoven en Anneke Schellens van Bibliotheek de Kempen betwijfelen echter sterk of dat Van Dalen gaat lukken Schellens in het Eindhovens Dagblad: 'Heel knap als dat gerealiseerd kan worden in twee weken.'

Op 6 maart besloot de raad van Waalre voor uitvoering van een traject waarin gekozen wordt voor drie uitleenpunten voor kinderen tot 12 jaar in scholen in de gemeente. In aanvulling daarop werd een motie aangenomen waarin gesteld wordt dat uiterlijk 1 augustus de leeftijdsgroepen van 12-50 jaar ook weer terecht moeten kunnen bij een bibliotheek. 'Dit kan een bibliotheek zijn in een andere gemeente maar dat mag dan niet meer kosten dan de inwoners van die gemeente betalen. Als deze oplossing meer kost dan de vooraf beschikbaar gestelde € 100.000,- zal dat elders in de begroting moeten worden gevonden. Er zal daarom goed gekeken worden naar de samenhang met andere voorzieningen in Waalre, zoals gemeenschapshuizen, sportfaciliteiten en brede scholen,' aldus de motie. (PDF)

Een eerder geval waar opheffing van de bibliotheekvoorziening in een gemeente leidde tot irritaties in omliggende gemeentes is dat van Mook en Middelaar. Zie daarover onder andere dit bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (5)

Suzan
14-3-2012 20:56

Het slimste wat de leners uit Waalre kunnen gaan doen is zich elders inschrijven en als gastlener gebruik maken van bibliotheek Eindhoven. Niets tegenin te brengen.

Ap de Vries
15-3-2012 21:19
Wat een slechte kop boven dit artikel. Had moeten luiden: Gemeente Waalre ontzegt haar inwoners een professionele bibliotheekvoorziening.
J. van Beijnen
16-3-2012 08:26
Jammer dat de gemeente Waalre hiertoe besloten heeft. Dit heeft zeker een impact op de voorzieningen in Waalre. 

Wat mij echter verbaast is de houding die wij als bibliotheken hierin nemen. Deze is op zijn minst klantonvriendelijk te noemen. Trouwe leden van Waalre worden door ons ineens als paria's bestempeld en uit onze bibliotheken geweerd. 
Zelf ging ik toen ik op de basisschool zat ook naar bibliotheek Den Bosch omdat in het dorp waar ik woonde geen bibliotheekvoorziening was, het spijt mij om te zien dat de bibliotheek mij destijds blijkbaar niet als klant zag waar zij hun taak mvt leesbevordering voor uitvoerde, maar als paria die gebruik kwam maken van de diensten die door de gemeente Den Bosch werden betaald. 

Hiermee voeren  wij als bibliotheken een strijd met de gemeente Waalre over de ruggen van onze leden. Een strategie die in Eindhoven al eerder niet heeft gewerkt en een directeur de kop heeft gekost.

Zijn er hiervoor niet andere oplossingen te bedenken waar wij klantvriendelijkere acties kunnen opzetten? In plaats van de leners uit Waalre als paria's weg te zetten en tegen de bibliotheek in het harnas te jagen, kunnen deze leners juist als vertegenwoordigers van de bibliotheek ingezet worden. Dit zijn namelijk de kiezers welke tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad moeten stemmen.
Als deze leners lid blijven van de bibliotheek kunnen wij hen actief op de hoogte houden van de mooie aanbiedingen en diensten die zij missen. Als wij hen gaan weren, dan weten zij niet wat ze missen en zullen zij hier ook steeds minder om geven.  

In een tijd dat de bibliotheek als voor veel mensen onzichtbaar is lijkt mij dit een heel verkeerde strategie. 

Ik begrijp dat het vanuit de bibliotheek een onwenselijke situatie is en dat wij hier ook zeker op moeten inspelen. Maar laten wij dit niet over de ruggen van onze leners doen. 
Anja
16-3-2012 08:26
Wat ik me afvraag: waarom hebben bibliotheken nog steeds zo'n van subsidie afhankelijke houding?
Misschien zijn de bewoners van een gemeente zelf wel bereid om allemaal 1 euro te betalen voor de diensten van de bibliotheek, of zijn er sponsors te vinden. Of moet het hele systeem gewoon op de schop. Ik weet het ook niet, ik ben geen directeur van een bibliotheek, maar als ik lees dat de bewoners graag van de bieb gebruik blijven maken en dat de bibliotheek graag die bewoners van dienst zijn dan moet er een list te verzinnen zijn... 
Roel
28-4-2012 17:59
Anders dan de bibliotheek graag beweert, wil de bibliotheek de burgers van Waalre helemaal niet van dienst zijn. Wij zijn als geschoffeerde en boze bewoners een handig pressiemiddel voor de bibliotheek in haar strijd tegen de gemeente om weer met subsidie over de brug te komen. Maar dan moeten we natuurlijk wel boos blijven.  Daarom zal de bibliotheek de ingestelde boycot onverkort proberen te handhaven. Het beste bewijs hiervoor is het feit dat ik directeur Anneke Schellens heb laten weten dat ik bereid ben om een ongesubdieerd lidmaatschap te willen betalen (200 euro per jaar); dit werd echter door haar geweigerd. De inwoners van Waalre zijn gewoon speelbal in de strijd tussen gemeente en bibliotheek. En dan durft de gemeente ook nog te stellen dat het belang van de burger centraal staat....

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie