HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Velsen op eigen benen
02-04-2012
Volgend jaar zal er verzelfstandiging plaatsvinden.
In 2013 wordt de Bibliotheek Velsen zelfstandig, zo bericht het Haarlems Dagblad. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag een desbetreffend besluit genomen. De (ook in die situatie door de gemeente gesubsidieerde bibliotheek) wordt een zelfstandige stichting met een raad van toezicht.

Hierdoor wordt er een grotere afstand tussen gemeente en bibliotheek geschapen, waardoor de gemeente minder financieel risico loopt. Doordat de bibliotheek goedkoper kan gaan werken zal de subsidie op termijn verlaagd worden: de verzelfstandiging geeft de bibliotheek de mogelijkheid om commerciële activiteiten op te zetten en samenwerking met derden te zoeken. Zo wordt het mobiele uitleenpunt in Santpoort-Noord vanaf 13 april gevestigd zijn bij een makelaar.

Directeur Martijn Mewe heeft alvast een Bieblog aan het cultureel ondernemerschap gewijd: ‘Cultureel ondernemerschap: kent u die uitdrukking, dames en heren. Het is een term uit de cultuursector, die uitdrukt dat je als organisatie goed naar je omgeving luistert. Niet meer en niet minder. Weg van het navelstaren en de gesloten ramen, maar open, ondernemend en kiezen voor kansen. Van bibliotheekdirecteuren wordt steeds meer verwacht dat ze zich als cultureel ondernemer gaan gedragen. Uit het voorgaande kunt u misschien opmaken dat ik daar sceptisch tegenover sta, maar niets is minder waar. De term zegt mij niet zoveel, de achterliggende gedachte des te meer. Ik sta te popelen om de bibliotheek nog meer smoel en uitstraling te geven, zodat zij als een niet te missen maatschappelijke factor wordt gezien. Nog beter ingebed in de samenleving, en met nog meer maatschappelijk rendement. Gelukkig gaat de gemeente ons daarbij helpen, want het besluit tot verzelfstandiging is nagenoeg genomen. Cultureel ondernemerschap in de praktijk betekent voor mij bovenal samenwerking met culturele, maatschappelijke organisaties én bedrijven. In die laatste categorie kan ik een eerste concrete samenwerking bij deze bekendmaken.

Vanaf 13 april zullen wij ons mobiele uitleenpunt in Santpoort-Noord – ten behoeve van ouderen en minder mobielen – gaan huisvesten bij makelaar Van Waalwijk van Doorn op de Hagelingerweg. Natuurlijk niet op donderdagochtend – zoals laatst in de IJmuider Courant stond – , maar op de vrijdagochtend, tijdens de markt.

Ik hoop dat dit een eerste stap is in een reeks nieuwe partnerships, waarbij de bibliotheek een fysieke dan wel digitale plek krijgt bij anderen. Tot slot sluit ik af met een variatie op een aloude slogan van een commercieel televisiestation: de bieb komt naar je toe deze zomer!’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie