HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Eindhoven bezint zich op Agenda voor de Toekomst
10-04-2012
Bibliotheek Eindhoven gaat zich fundamenteel bezinnen op haar toekomst, waarbij met een 'open blik' gekeken zal worden naar de rol van de instelling in Eindhoven.
Onder leiding van een expertteam zullen veertig à zestig specialisten de komende maanden gaan nadenken over de rol van de Eindhovense bibliotheek in de periode 2015-2020, waarbij alle oude bestaande opvattingen van tafel gaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad in de krant van 5 april jl.

In deze expertgroep, onder leiding van Mario van Hamersveld, voormalig voorzitter van de Rekenkamer, zullen zowel vertegenwoordigers van de bibliotheek als van de gemeente zitting hebben. De expertgroep zal gesprekken hebben met onder anderen schrijvers, politici, juristen, experts op het gebied van social media, conceptuele denkers, gemeentelijke gebiedscoördinatoren en vertegenwoordigers uit het bibliotheekveld, welzijn, cultuur, zorginstellingen en het onderwijs, om zo op basis van financiële, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen een beeld te schetsen van de bibliotheek in 2015-2020, aldus het Eindhovens Dagblad.

Thijs Kuipers, sinds 1 april de nieuwe directeur van Bibliotheek Eindhoven, stelt in het Eindhovens Dagblad dat het zover bekend de eerste keer in Nederland is dat een bibliotheek op zo'n fundamentele manier gaat nadenken over een langetermijnvisie. Kuipers: 'De aanleiding is negatief, namelijk de bezuinigingen, maar dit is ook een kans. We moeten uit de bestaande structuren, en we moeten de discussie depolitiseren. Het moet gaan over de inhoud, en dat laten we over aan professionals.'

De afgelopen maanden waren de spanningen tussen de bibliotheek en de politiek opgelopen. 
Zo stelden Pieter Hendrikse, voorzitter van de raad van toezicht, en interim-directeur Hans Veen op 15 maart in een open brief dat de bezuinigingen gebaseerd zijn op een ondeugdelijke berekening en dat met de voorgenomen halvering (ad 3 miljoen euro) van de subsidie niet de bibliotheekvoorziening in stand gehouden kan worden die de gemeente voor ogen staat. (Zie ook dit bericht).

Christo Weijss, fractievoorzitter van het CDA (in Eindhoven oppositiepartij), schaarde zich vervolgens achter Hendrikse en Veen. 'Wij maken onze ernstige zorgen over de afbraak van de filialen in de wijken. Wij voorzien leegstand in winkelstrips die toch al zwak zijn en die door het wegvallen van filialen een belangrijke publiekstrekker kwijt raken. Ook vervullen de filialen een functie voor allerlei mensen die hier komen om een praatje te maken of een krantje te lezen. Of er een rustige plek vinden om te studeren. Allerlei functies die voor een stad die werk wil maken van leefbaarheid net zo goed erg belangrijk zijn. (...) In plaats daarvan ontbreekt het debat en wordt er een financieel dictaat opgelegd dat volgens de directie van de bibliotheek openhouden van alle wijkfilialen onmogelijk maakt. Want steunpunten in basisscholen en zorgcentra is het enige dat dit college nog over wil houden en daar zitten ze niet te wachten op een brede inloopfunctie (...) Deze slimste stad heeft recht op een brede bibliotheek in het midden van de samenleving,' aldus Weijss in een opiniestuk in Eindhovens Dagblad.

Verantwoordelijk wethouder Schreurs toonde zich geïrriteerd over de opstelling van de bibliotheek. Volgens Schreurs legde de bibliotheek niet goed uit waarom zij geen drie miljoen euro kan bezuinigen en pleit voor een korting van de helft van dat bedrag. De wethouder houdt vast aan de bezuiniging van drie miljoen euro en laat een extern onderzoek doen waaruit moet blijken of de bibliotheek met drie miljoen minder haar kerntaken kan blijven uitvoeren, aldus Studio 040. Bovendien onderbouwt de bibliotheek volgens wethouder Schreurs de maatschappelijke relevantie van de bibliotheekfuncties onvoldoende, zo stelde het Eindhovens Dagblad op 22 maart in een artikel waarin gewag wordt gemaakt van oplopende irritaties.

De nu aangekondigde fundamentele bezinning lijkt bedoeld om met de komst van een nieuwe directeur een nieuwe start te maken en de hoog oplopende discussie te depolitiseren.

Het is de bedoeling dat eind mei een eerste visie op papier staat. Deze wordt vervolgens de komende maanden uitgewerkt in een Agenda voor de Toekomst, zo stelt het Eindhovens Dagblad.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Lotte Sluyser
10-4-2012 17:12
Opmerkelijk dat deze wethouder zo negatief lijkt over de rol van de Bibliotheek. Gelukkig denken de meeste politici, van alle partijen, daar anders over. Dat je er vervolgens misschien geen geld voor hebt is weer wat anders...

Ik hoop dat bij de discussies over de strategie van de toekomst ook veel jongeren en kinderen aan het woord komen. Mij valt op dat de 60+ers altijd overheersen in hun mening in dit soort trajecten.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie