HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
IFLA bezorgd over ACTA
12-04-2012
Gisteren heeft de IFLA tijdens een hoorzitting voor Europarlementariërs haar zorg uitgesproken over de consequenties van het anti-piraterijverdrag ACTA voor de vrijheid van informatie en bij gevolg voor bibliotheken.
Tijdens de door de Europarlementariërs Marietje Schaake en Ivailo Kalfin georganiseerde 'stakeholder hearing' gaf Stuart Hamilton, Director Policy & Advocacy van de IFLA aan dat zijn organisatie zich grote zorgen maakt over het vrije verkeer van informatie in het kader van het ACTA-verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

De IFLA is onder andere bezorgd dat de ondoorzichtige onderhandelingen over het ACTA-verdrag een bedreiging kunnen vormen voor het (vrije) gebruik van informatie. Volgens de IFLA conflicteert de ACTA met de doelstellingen van bibliotheken om onbelemmerde toegang te verschaffen tot informatiebronnen en uitingen van culturele expressie.

Hamilton benadrukt dat bibliotheken als geen ander het belang van copyright inzien bij het creëren en verspreiden van informatie. Maar, zo zegt Hamilton, IFLA maakt zich zorgen over de gevolgen van ACTA voor de vrijheid van informatie. IFLA vindt dat hét forum waar discussies over copyright en vrijheid van informatie gevoerd zouden moeten worden de World Intellectual Property Organization (WIPO) is. Het gebrek aan transparantie bij de onderhandelingen over ACTA leidt tot argwaan bij de stakeholders die niet bij de onderhandelingen betrokken worden.
Ook geeft Hamilton aan dat IFLA zich zorgen maakt over het feit dat op grond van ACTA bibliotheken verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de 'information seeking activities' van hun klanten (secondary liability), wat kan leiden tot de noodzaak kostbare monitoringtechnieken te installeren om zo in feite over de schouders van klanten mee te gluren om te controleren of die geen activiteiten ondernemen die tegen ACTA ingaan.

Verder toont de IFLA zich, bij monde van Hamilton, bezorgd dat er steeds meer anti-piraterijwetten en -verdragen worden ingevoerd (alleen al in de Verenigde Staten zijn er de afgelopen 30 jaar vijftien anti-piraterijwetten aangenomen), terwijl er nauwelijks aandacht is voor het idee dat copyright fair en evenwichtig gehanteerd moet worden.
Hamilton: 'We have made far less progress in creating flexibility in copyright - particularly in the digital age. ACTA compounds the problem by limiting flexibility going forward - at this point we have no ideas what technologies are going to emerge in the next decade and ACTA will lock us into an approach that is not suitable for now, let alone the future. IFLA is gravely concerned by the extreme secrecy surrounding the ACTA negotiations, the potentially chilling effects of targeting intermediaries, and the continuing focus on enforcement at the expense of flexibility.' 

Alhoewel de onderhandelingen over ACTA al in een vergevorderd stadium zijn, dringt IFLA er bij de leden van het Europees Parlement op aan een stevig en open debat te voeren over ACTA en daarbij ook de publieke toegang tot informatie via het internet te bespreken.

Twee jaar geleden, op 16 maart 2010, reageerde de IFLA al op het ACTA-verdrag met de Position on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Ook onder Nederlandse bibliothecarissen leven grote bezwaren tegen anti-piraterijwetten en -verdragen als ACTA.

Vandaag werd overigens ook bekend dat David Martin, die namens het Europees Parlement het ACTA-verdrag behandelt, Europarlementariërs aanraadt om niet met het verdrag in te stemmen.

De afronding van de debatten over ACTA en een definitief besluit over het verdrag door het Europees Parlement worden in juli verwacht.

Zie de verklaring op de site van de IFLA. Hamilton zet het IFLA-standpunt uiteen in dit fiilmpje.

Zie ook het verslag van Marian Koren op de VOB-website.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie