HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Opmaat naar branchestrategie 2013-2016
17-04-2012
De VOB-commissie Strategie en Public Affairs ziet voor de bibliotheekbranche zes uitdagingen, zo staat in de concept-notitie Opmaat naar de strategie voor de branche van openbare bibliotheken 2013-2016.
Per uitdaging zijn er vragen, waarvan steeds de eerste hieronder genoemd wordt:
  1. Afstemming van het fysieke en digitale domein (hoe verbinden we het digitale en fysieke, of zien we ze als aparte kanalen?);
  2. Klantgericht en specifiek matchen van vraag en aanbod (hoe bouw je structurele en actuele kennis op van klanten en potentiële klanten?);
  3. Versterken van maatschappelijk ondernemerschap (hoe versterken we onze positie in lokale en regionale netwerken?);
  4. Bezuinigen én investeren in medewerkers en bedrijfsvoering (hoe verwerven we de nieuwe noodzakelijke competenties?);
  5. Een toekomstbestendig stelsel bij verschuivende panelen (welk samenspel willen we tussen lokaal, provinciaal en landelijk?);
  6. Etaleren van maatschappelijke waarde (hoe vergroten we de bijdrage van de bibliotheek aan de kennissamenleving?).
Dit staat in een concept-notitie, getiteld Opmaat naar de strategie voor de branche van openbare bibliotheken 2013-2016. De commissie besprak/bespreekt de notitie met directeuren van bibliotheken en PSO’s in regionale bijeenkomsten op 11 april (Zuid/Zuid-Oost-Nederland), 18 april (Noord-Nederland) en 20 april (Midden- en West-Nederland).
De concept-notitie is vertrouwelijk naar de directies gezonden, maar Bibliotheekblad kreeg haar uit vrije nieuwsgaring. Het is de bedoeling, mede op basis van de reacties op dit concept, de nieuwe strategie vast te stellen in de VOB-ledenvergadering van 7 juni.

De notitie bevat geen schokkende standpunten of nieuwe ideeën. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klantwaarde en maatschappelijke waarde (bekend van de serie 'Oorlog der concepten' van Chris Wiersma in het papieren Bibliotheekblad). Er is een analyse van ontwikkelingen bij consumenten, stakeholders en aanbieders en in bedrijfsvoering en organisatie. Bekeken wordt wat deze ontwikkelingen voor de bibliotheken betekenen en vervolgens komen de zes uitdagingen.

De commissie wil weten:
  1. Zijn dit de belangrijkste ontwikkelingen?
  2. Zijn dit de strategische uitdagingen?
  3. Wat zijn de mogelijke en/of gewenste antwoorden op deze vragen


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie