HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB uit zorg over visie VNG op verhouding digitale en fysieke bibliotheek
17-04-2012
In een vandaag aan haar leden verzonden brief toont de VOB zich bezorgd over de visie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de verhouding tussen de digitale en fysieke bibliotheek, zoals verwoord in een binnenkort te verschijnen VNG-handreiking over de openbare bibliotheek in het digitale tijdperk.
De VOB stelt in de brief niet gelukkig te zijn met de handreiking, die de VNG binnenkort aan de gemeenten zal aanbieden.

Uit de handreiking blijkt volgens de VOB dat de VNG haar leden adviseert een beleid aan te houden dat bibliotheken en hun gebruikers 'zoveel als mogelijk op het digitale pad stuurt, zelfs als zouden de bibliotheken en/of de gebruikers daar geen behoefte aan hebben.'
De VOB stelt dat de VNG een 'substitutiebeleid' voorstaat waarbij, zodra de meerderheid van de titels ook digitaal wordt aangeboden en beschikbaar is voor openbare bibliotheken, de fysieke collectie wel kan worden vervangen. De bibliotheken zouden daarbij een beleid moeten voeren gericht op het bevorderen van digitaal lezen en het fysieke lezen moeten ontmoedigen.

De VOB noemt dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling, mede in het licht van de gemeentelijke bezuinigingen op bibliotheeksubsidies, het wetgevingsdossier van OCW, de beoogde onttrekking van middelen aan het gemeentefonds ten behoeve van de centrale inkoop van digitale content én het door de VNG benadrukken van de verantwoordelijkheid van het Rijk voor de digitale infrastructuur.

Het bestuur van de VOB zal zich beraden op de situatie, zo wordt gemeld in de brief (PDF).

Voor de volledige tekst van de brief, zie de website van de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie