HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gebruikersraad Aangepast Lezen wordt Lezersraad
25-04-2012
De Lezersraad zal uit tussen de zes en negen mensen bestaan.
Dit jaar wordt de Gebruikersraad Aangepast Lezen omgevormd tot een Lezersraad bestaande uit minimaal zes en maximaal negen mensen, zo bericht het SIOB.

Het nieuwe Reglement Lezersraad Aangepast Lezen is tot stand gekomen in nauw overleg tussen SIOB met het Loket aangepast-lezen, de NLBB en Viziris. Ook heeft het SIOB de Regeling werving en selectie leden van de Lezersraad Aangepast Lezen vastgesteld.

Vervolgens vond de installatie plaats van de Selectiecommissie voor de werving en selectie van de nieuwe leden, bestaande uit: Hans Smit, Piet Melenhorst en Alwine Hardus. In de adviezen naar aanleiding van de evaluatie van de Raad is voorgesteld een externe adviseur aan te stellen voor de begeleiding van het proces, een suggestie die door partijen omarmd is. Hierdoor krijgt de Lezersraad de tijd om op elkaar ingespeeld te raken en uit hun midden een voorzitter te kiezen. De adviseur zal als interim-voorzitter gaan fungeren en tevens deel uitmaken van de selectiecommissie. Het SIOB heeft Frank Alberse verzocht deze rol tijdelijk, tot eind dit jaar, te vervullen.

De selectiecommissie zal op zeer korte termijn de profielen voor nieuwe leden opstellen, waarna de werving van start kan gaan. De oproep voor kandidaten wordt via diverse media gedaan, waaronder de sites en nieuwsbrieven van alle betrokken partijen.

Het Reglement Lezersraad Aangepast Lezen is hier als pdf te lezen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie